Studietiden skal være samhold og felleskap, men det siste året har studenter heller opplevd isolasjon og ensomhet. Det har aldri vært lukrativt å være student, men for mange spenner korona-pandemien beina under den økonomiske tryggheten de har hatt.

Deltidsjobben er borte, sparepengene er brukt opp, og de som står igjen har måtte tigge foreldrene om hjelp - om de er så heldige at de har noen som kan hjelpe.

Slik kan vi ikke ha det. For oss er det soleklart at felleskapet må stille opp. Jobben nå er å forhindre at studenter tvinges til slutte på studiet, og at koronapandemien forsterker forskjellene mellom folk. Du skal ikke være avhengig av rike foreldre for å kunne gjøre ferdig utdanningen din.

Men det haster med å få på plass krisehjelp til alle de studentene som har slitt økonomisk i lang tid. Nesten fire av ti studenter sier de har fått mindre å rutte med under pandemien ifølge NRK. Det er dobbelt så mange som i befolkningen ellers. Vi vet også at en av tre studenter har fått økonomisk hjelp hjemmefra under koronakrisen. Det er ikke like lett om foreldrene er permitterte eller jobber deltid. Arbeiderpartiet mener at ingen studenter skal stå alene i denne krisen.

Arbeiderpartiet har siden koronapandemien brøt ut våren 2020, kjempet for studentene. Vi fikk retta opp regjeringens dårlige ordning med mer lån, og nå tvinger vi igjen på plass en ny studentmilliard.

Sammen med Sp, SV og Frp krever vi at en ordning raskt kommer på plass. Pengene må utbetales innen få uker, og vi har sagt at milliarden skal gå til ekstra stipend. Ordningen fra i mars 2020 var ikke god nok, den traff for få. Vi krever nå en ordning som treffer flere. Det er også viktig at en ny ordning omfatter førsteårstudenter og studenter i utlandet.

Så langt har høyreregjeringen vist liten forståelse for studenters økonomiske situasjon. Regjeringen ble presset til studentmilliarden sist vår, og blir presset til en studentmilliard nå. Høyre er igjen satt på sidelinja, og med god grunn. Regjeringen har for lenge oversett studentene.