«Nå går det ikke lenger», sier «Maria» (77) i Gjengangeren. Mannen hennes trenger sykehjemsplass men har foreløpig fått avslag. Det synes klart at avslaget fra Horten kommune er feil. Fordi det er i strid med anbefalinger fra sykehuset og hjemmetjenesten. Og ikke minst fordi den pårørende kjenner situasjonen best.

Vi har respekt for styrken som kreves av «Maria», når hun forteller om sin erfaring som pårørende til en syk ektefelle gjennom 17 år, som med årene også etter hvert utvikler demens. Sorgen og fortvilelsen som følger når hennes nærmeste svinner foran øynene hennes, forsterkes av at det oppleves vanskelig å få det tilbudet hun mener mannen trenger.

Hennes styrke vil forhåpentligvis hjelpe andre i samme situasjon. Hennes historie må være noe hjelpeapparatet lærer av.

Alderdom kommer ikke alene: Vi må alle regne med helseproblemer. Kanskje regner vi også med at helsevesenet står klart når vi trenger det. Mange erfarer dessverre at tilbudet ikke står i samsvar med behovet. Det skal få alarmen til å ringe for flere av oss. Vi må lytte godt til de pårørende som makter å heve stemmen. Det anslås at pårørende utgjør 500 omsorgsårsverk i vår kommune. Vi må ta bedre vare på dem.

Horten kommunes ferske pårørende-prosjekt virker som en god start. Signalet fra prosjektleder Christine Hotvedt er tydelig: Pårørende er mange og viktige, og de trenger hjelp og støtte. Vi merker oss også bekreftelsen på at enkelte ansatte i kommunen møter pårørende med feil holdning: «Vi vil at de skal endre tankegangen fra «den krevende pårørende» – en som forstyrrer og utfordrer arbeidet vårt – til å se på de pårørende som en ressurs», sier Hotvedt.

Horten kommune ved helsesjef Stein Evensens generelle svar er interessant, han viser blant annet til klageadgangen.

Den bør benyttes.