Nå får beboerne på denne adressen en ny utleier å forholde seg til

Hybelhuset i Ollebakken er solgt til en utenbys investor. Vedkommende ønsker å være anonym, men ifølge selger er leiemarkedet i Horten godt for tiden.