Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det vanlige folk sin tur!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Meningsmålingene er spennende om dagen, og de fleste viser et klart flertall for å skifte ut sittende regjering. Hvem som får størst oppslutning kan da bety veldig mye. Med et sterkt Arbeiderparti bak rattet, vil du få en ansvarlig økonomisk politikk, en klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, en tillitsreform i offentlig sektor og en reversering av de mest usosiale kuttene som vanlige folk føler på lommeboka.

Fellesskapet må være det viktigste for de som skal styre landet de neste fire årene. Gjennom pandemien har vi sett hvor viktig dette er. Hvor gode vi er når vi står sammen, støtter hverandre og går i samme retning. Hva vi får til, når alle bidrar med det de kan.

Da er det veldig spesielt at regjeringen har vært mest opptatt av å gi de aller rikeste milliarder i skattekutt. Samtidig har de gjennomført svært usosiale kutt.

På den måten blir forskjellene på rik og fattig enda skjevere, og det bidrar til det motsatte av det vi trenger. Fellesskapet svekkes når vanlige folk ikke lengre kan ha tillit til at de blir støttet slik de burde.

Det er ikke mange timene til valglokalene stenger. Det er viktig at du stemmer på det partiet du mener har de beste helhetlige løsningene for Norge. Gi din stemme til det partiet som gjennomfører den mest demokratiske politikken og som Norge nå trenger etter en krise.

Jeg hører at vanlige folk ønsker seg en regjering som prioriterer de, fremfor landets aller rikeste. Det har definitivt ikke vært hovedfokuset til regjeringen de åtte siste årene. En regjering som i 8 år har lovet at skattekutt skulle komme vanlige folk til gode. Hvorfor har de da strammet inn så mye for vanlige folk? For listen er lang – jeg kan nevne:

-Fjernet feriepenger på dagpenger.

-Strammet inn behovsprøvd barnetillegg for uføre.

-Kuttet i støtte til barnebriller.

-Kuttet i støtte til tannregulering.

-Innført egenandel på fysioterapi for kronisk syke.

-Skattlagt overgangsstønaden for enslige forsørgere som lønn.

-Strammet inn skattereglene for lange pendlerreiser.

-Fjernet skattefritt sluttvederlag.

-Innført avgift på alle flyreiser.

-Økt lav merverdiavgift.

-Kuttet i grunnstønaden for ekstrautgifter for glutenfritt kosthold.

og så videre ….

Når argument for at det har vært nødvendig å kutte milliarder på milliarder i formuesskatten, ifølge Høyre skulle gi en mengde nye arbeidsplasser, burde vi ha sett det nå. Det har vi ikke!

Disse pengene burde ha blitt brukt bedre og mer rettferdig, slik at vi faktisk både fikk flere jobber, og de sårbare fikk hjelp samtidig. Det er mulig, men da må vi styre etter politikk som er gjennomførbar, og ikke bare tatt rett ut av politisk ideologi.

I den norske modellen har vi alltid bygget på prinsippet om at alle skal yte etter evne og få etter behov. En rettferdig fordeling av våre felles goder er limet vi trenger for landet vårt. Da kan vi ikke ha en regjering som lar skattekutt gå ut over de mest sårbare.

Flere jobber er jobb nummer én. Vanlige folk må prioriteres, og vi skal ruste opp sykehjem, styrke sykehusene og satse mer på skole og utdanning. En reduksjon i utslipp, må gjøres samtidig med at nye jobber skapes. Vi kaller det aktiv næringspolitikk.

Arbeiderpartiets politikk gir deg et samfunn:

-Hvor vi i større grad løser oppgaver i fellesskap

-Der folk yter etter evne og får etter behov

-Som går bort fra den sentraliseringspolitikken dagens regjering har ført

-Som skaper flere arbeidsplasser og som kutter utslipp på en rettferdig måte

Åtte tapte år er nok. Nå må det bli vanlige folks tur!

Godt valg!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.