Et godt og innholdsrikt årsmøte ble gjennomført på Hotel Sjømilitære Samfund i Horten.

Fylkesleder Ingrid Jevne Schmidt ønsket innbudte gjester, delegater og observatører fra 26 av fylkes 28 lokalforeninger velkommen, til sammen 70 deltakere.

Møtet startet med den formelle delen, hvor årsmelding og regnskap for 2021 ble godkjent, og budsjett for 2022 ble vedtatt.

N.K.S. Vestfold og Telemark-Øst har 2765 medlemmer.

Pandemien har satt begrensninger for møteaktivitet, men det er avholdt både digitale og fysiske møter.

Landsmøtet skulle vært avholdt i Tromsø, men ble gjennomført digitalt.

N.K.S. markerte gjennom hele fjoråret sitt 125 års jubileum.Kick off på stiftelsesdagen 26. februar ble en digital sending med hilsen fra både kongehus og stortingspresident. Birgit Skarstein mottok Fredrikkeprisen for sin modige stemme for et større mangfold. Sanitetskvinnene mottok YS sin likestillingspris for 2020 for vårt arbeid for kvinnehelse.

Jubileet ble også markert med en kløverstafett som gikk gjennom hele landet i perioden februar til september. Stafettpinnen kom til Vestfold 27.april, hvor Sande Sanitetsforening overtok fra N.K.S. Viken–Vest. Den var innom 17 lokalforeninger, før Larvik Sanitetsforening 4.mai overleverte stafettpinnen til Porsgrunn Sanitetsforening i N.K.S. Vestfold og Telemark-Vest. Dette var et stort arrangement, og en fin markering hvor sanitetskvinnene fikk vist seg som engasjerte deltagere.

Fylkesforeningen markerte jubileet med middag på Hotel Sjømilitære Samfund i oktober.

Noe som må trekkes fram fra årsmeldingen er sanitetskvinnenes innsats under pandemien. Sanitetskvinner har sydd smittevernutstyr, vært besøksverter på sykehjem, ringevenner, har levert mat og medisiner til hjemmeboende, samt vært vakter på teststasjoner og under vaksinering. Oppsummert har vi brukt 12797 timer, derav 8240 timer på teststasjon og vaksinering.

N.K.S. inngikk i 2020 avtale med Orkla som ble videreført i 2021. N.K.S. Vestfold og Telemark-Øst ved omsorgsberedskapsgruppene har pakket og fordelte produktposer før påske og før sommeren. I alt 600 poser ble gitt sårbare barnefamilier i samarbeid med helsestasjoner/barnevernstjenesten i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik.

Ressursvenn er en frivillig innsats for voldsutsatte kvinner. Basisaktiviteten er forankret i fylkesstyret. Vi har 11 godkjente ressursvenner fra Holmestrand, Falkensten, Åsgårdstrand og Framnes Sanitetsforeninger.

Vi har fadderavtale med N.K.S. Veiledningssenter for pårørende rus og psykiatri i

Sør-Norge. Dette er en 3-årig avtale med innbetaling av kr 10.000 pr. år.

Likeledes fadderavtale med WHAE’s lokalforening i Gullele.

Sammen med 18 lokalforeninger sendte vi i 2021 kr 40.500 til vår fadderforening i Gullele.

Pengene bidrar til å hjelpe kvinner og jenter i sårbare situasjoner til et bedre liv.

Dette er et lite utdrag fra ei innholdsrik årsmelding.

Gjest på årsmøtet fra N.K.S. sentralt, var sentralstyremedlem Trine Steien. Før lunsj orienterte hun om gruppearbeidet rundt årsmøtets tema, «Sanitetskvinnene mot 2030».

En nydelig lunsj ble servert, før ivrige sanitetskvinner tok fatt på dagens gruppearbeid. Det kom fram mange gode ideer om hvordan det fremtidige N.K.S. bør fremstå i samfunnet vårt, samt hvordan vi skal nå disse målene. Dette skal det jobbes videre med på fellessamling i juni og regional samling i september.

Trine Steien avsluttet sin del av programmet med å utnevne Årets fylkesverver. Vinner av prisen for 2021 gikk til Fon Sanitetsforening, som i løpet av fjoråret hadde en vekst av medlemmer på hele 25 prosent. Gratulerer til Fon ved leder Renathe Fekene, en verdig vinner!

Styret for perioden 2022-2023:

Leder Ingrid Jevne Schmidt, Falkensten Sanitetsforening

Nestleder Hanne Solem, Fjorden Sanitetsforening

Styremedlem Bente Ilestad, Sem Sanitetsforening

Styremedlem Ragnhild Evensen, Åsgårdstrand Sanitetsforening

Styremedlem Unni Stangvik, Nanset Sanitetsforening

Styremedlem Anneli Lorentzen, Borre Sanitetsforening

Styremedlem Gry F.T. Snildal, Fredriksvern Sanitetsforening

1.varamedlem Turid Vinje, Sande Sanitetsforening

2.varamedlem Line Christine Nord, Fjorden Sanitetsforening

Det var også valg på representanter til ulike komiteer

Årsmøtet ble avsluttet med å takke bl. a. Monica Eneroth, Holmestrand Sanitetsforening, som gikk ut av fylkesstyret.

Så samlet vi oss til middag i Kongesalen på Sjømilitære Samfund. En verdigere ramme rundt et fint måltid skal man lete lenge etter! Takk til alle fremmøtte, som var med på å gjøre årets fylkesårsmøte til en flott dag for oss alle.