Et tips går på at Horten kommune skal felle trær som enten står i veien eller som er i dårlig forfatning:

– Dette er ikke noe vi har merket, så det vet jeg ingen ting om, sier park- og idrettssjef Sven-Erik Petersen.

– Så da går spørsmålet til den lokale turistforeningen:

LES OGSÅ: Naturvernforbundet raser mot mulige endringer ved Rørestrand: – Vi vil ikke ha et «Plastikk-Disneyland» her

– Jeg vet at pilegrimsleden fra Åsgårdstrand til Steinbrygga på Borre og videre til Borre kirke er merket, men med en logo og ikke oransje maling. Turistforeningen står ikke bak noen merking på kyststien, så dette kjenner jeg ikke til. Jeg råder Gjengangeren til å kontakte Horten marsjklubb. Kanskje svaret ligger der.

Men heller ikke marsklubben kan hjelpe.

LES OGSÅ: Godt merkede turveier kan redde liv!

– Nei, vi har ikke foretatt oss noe på kyststien med oransje maling. Dette må jeg ta en tur å se på, sier Kjell Hagberg i marsjklubben.

Saken er altså foreløpig uavklart.

Mange trær på kyststien er merket med oransje maling i legghøyde til et voksent menneske, og enkelte steder lavere enn det. Fra Rørestrand til renseanlegget i Åsgårdstrand og gjennom Borreparken er merkingen foretatt ganske tett, og den er gjort på en skikkelig måte. Men hvem har utført jobben, og i hvilken hensikt? Vi håper å kunne gi alle turgåere svaret.

LES OGSÅ: Nye trefigurer på Karljohansvern falt ikke i smak hos alle: – Jeg begynte nesten å gråte