Gå til sidens hovedinnhold

Mye skjer ved riksvei 19: Nå starter byggingen av nye bruer og den nye Horten stasjon

Bygging av bruer og utvikling av området for nye Horten stasjon. Nå blir mye av virksomheten synlig fra riksvei 19.

For abonnenter

Om kort tid starter byggingen av de to bruene som skal gå over riksvei 19. Den ene er selve jernbanebrua og den andre gang- og sykkelbrua. Det første synlige som vil skje er at det kommer på plass to store byggekraner, en på hver side av riksveien.

– I løpet av sommeren neste år vil folk kunne forestille seg bruhøyden for togene på vei inn og ut av stasjonsområdet. En del av stasjonen blir liggende ut over brua over riksvei 19, forteller prosjektsjef i Bane NOR, Anders Dahl Johansen.

LES OGSÅ: Reddet hele godsterminalen: – Dette er en stor dag for Vestfold

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stort anlegg

– Stasjonsområdet blir nå spuntet, og det blir skiftet til fastere masser. Når vi begynner å sprenge tunnelen blir det selvfølgelige mye stein. Det må jo ut av det søndre løpet av tunnelen, sier Dahl Johansen.

– Det vil også bli oppstart på betongtunnelen her i nær fremtid. Vi har begynt forberedende arbeider med utgraving og spunting i området. Selve byggingen av tunnelen starter noe seinere i år, mot høsten.

På et digitalt infomøte med beboerne i området for kort tid siden, sa Georg Fillingsnes, HMS-leder hos entreprenøren Sapi Nor, at mye aktivitet skal starte opp de neste månedene. Viktigst er tunneldrivingen av Skottåstunnelen fra sør. Denne kan starte allerede i juni.

– Her skal vi begynne og sprenge og lage tunnel, tvers overfor byggefeltet på Viulsrød, fortalte Fillingsnes.

– Denne tunneldrivingen vil følge samme arbeidstider som er beskrevet tidligere, men med noen begrensninger. I motsetning til den øvrige tunneldrivingen, vil det her ikke bli sprengninger inne i tunnelen på søndager.

LES OGSÅ: Tre områder med stor fare for kvikkleireras i Horten: Gården til Carl Otto Kielland ligger midt i ett av dem

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Mye steinmasser

Steinmassene vil bli fraktet med store kjøretøyer på anleggsveien vest for riggområdet, ned til riksvei 19, gjennom den nye rundkjøringen og videre inn på anleggsområdet på sørsiden. Det følger en egen risikoanalyse for dette arbeidet, ikke minst med tanke på myke trafikanter. Det vil også bli bygd inspeksjonsramper, slik at lastebilsjåførene kan kontrollere at lasten ikke er for stor, før de kjører ut av anleggsområdet.

– Hva med gående og syklende på gang- og sykkelsti i denne perioden?

– Det er et krav om at eksisterende gang- og sykkelmuligheter skal opprettholdes i anleggsfasen. Der det ikke er mulig, skal det etableres alternativer.

LES OGSÅ: Circle K blir liggende midt i anleggsområdet: – Jeg håper vi ikke blir stengt helt inne

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Som Lysaker

Prosjektsjef Anders Dahl Johansen forteller at det allerede til høsten vil være mulig å danne seg et bilde av selv stasjonen.

– Støyende spunt- og pælearbeid er så godt som avsluttet. Men sprengningen vil fortsette. Vi driver et stort anleggsområde. Vi er til ulempe for våre omgivelser, det er vi veldig klar over. Vi skulle ønske vi var til mindre ulempe.

En del av stasjonsområdet er den store plassen for flateparkering.

– Den ligger inne i vårt prosjekt. Det gjør ikke et parkeringshus, sier Anders Dahl Johansen.

Inn- og utkjøring til parkeringen skjer fra den store og nye rundkjøringen på riksvei 19. Den ligger vest for de nye bruene som har byggestart om ikke så lenge.

LES OGSÅ: Ivar fikk sjokk da han så planene: – Jeg gir ikke fra meg en eneste kvadratmeter!

Kommentarer til denne saken