18-åringen Mustafa Hasan kom til Norge som flyktning da han bare var 6 år. I 12 år har han og støttespillerne hans kjempet for at han skulle få opphold i landet han kjenner som sitt.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har avslått søknaden hans gang på gang med henvisning til at mora hans angivelig oppga feil nasjonalitet da hun og barna søkte asyl første gang. Mora er palestiner, men var tvangsgift med en jordaner, og UDI og UNE mener dermed hun er fra Jordan.

Oslo tingrett slår i sin dom fast at norske utlendingsmyndigheter ikke har gitt Mustafa forsvarlig saksbehandling. Dermed må UNE ta opp igjen Mustafas søknad om oppholdstillatelse.

Rødt gratulerer Mustafa med en foreløpig seier over et asylsystem som de siste årene har blitt mer og mer umenneskelig. Stortingsflertallet støtter «en streng, men rettferdig asylpolitikk», og det innebærer at barns behov for trygghet og forutsigbare oppvekstforhold, må vike for såkalte innvandringspolitiske hensyn.

I disse dager feirer vi at FNs flyktningkonvensjon er 70 år. Samtidig har det ikke vært flere flyktninger i verden enn nå. Minst 82 millioner mennesker er drevet på flukt på grunn av krig og konflikt, nød, sult og undertrykking. Mange av flyktningene flykter fra kriger Norge har vært med på å føre, eller fra kaoset som har oppstått i kjølvannet av disse krigene.

Da framstår Norges asylpolitikk som ussel, smålig og direkte menneskefiendtlig. Norge har de siste to åra ikke en gang klart å hente alle kvoteflyktningene til landet. I stedet brukes tid og ressurser på å forfølge barn og unge som har bodd mesteparten av sine liv i Norge.

UNE består ikke av nøytrale medlemmer – de består av medlemmer med ulike politiske syn og motiver. For UNEs 160 nemndmedlemmer blir foreslått av blant annet den rasistiske konspirasjonsbloggen HRS, som har foreslått og fått godkjent 10 nemndmedlemmer. Dette gjenspeiles i Mustafa-saken, der Mustafa og hans bror Abdel, til tross for identiske saker, fikk ulike utfall i nemnda. Men bare det å få saken sin behandlet i en nemnd er sjelden vare. Dessverre ser vi at et stort flertall, hele 95% av sakene, behandles av kun nemndleder eller sekretariat.

Dommen i Mustafas sak bærer bud om at flere nå ser at systemet med utlendingsnemnda må endres. UNE bør legges ned, og erstattes av en uavhengig asyldomstol. Rødt fortsetter kampen for en solidarisk, raus og inkluderende flyktninge- og asylpolitikk!