Musikkorpsene våre gjør veldig viktige jobber til glede for oss alle. Korpsmusikk i gatene er for mange ett av de vakreste vårtegnene. Den senere tiden har det imidlertid vært noe diskusjon om den kommunale støtten til korpsene.

Den viktigste støtten kommunen gir er gjennom lønn til dirigentene – cirka 1,2 millioner kroner – men det gis også annen støtte. Mesteparten av den direkte pengestøtten gis gjennom avsatte kulturmidler. Dette er en fast sum på budsjettet som administrasjonen fordeler så godt de kan. Størrelsen på tilskuddet har variert noe fra år til år, avhengig av hvor mange som har søkt. Denne høsten vil vi ha dialog med korpsene for å se på hvordan vi kan bidra til å sikre dem forutsigbare og gode rammebetingelser.

LES OGSÅ: Ungdomsmusikken håpet på jubileumsgave fra kommunen – fikk i stedet mindre støtte enn før

I en slik gjennomgang må vi se på helheten i rammebetingelsene, inkludert dirigentordningen og hvilke lærerkrefter som finnes for de ulike instrumentene.

Behovet for endret pengestøtte vil også bli vurdert. Nyansatt rektor for kulturskolen har allerede startet denne dialogen. Jeg er sikker på at det er bred tverrpolitisk vilje til å bidra til å sikre korpsenes aktivitet og kvalitet.

Jeg tror derfor at vi sammen med korpsene vil finne frem til løsninger som gir gode og forutsigbare rammer.

LES OGSÅ: Når kommunen sier nei til mer støtte, trår Bjørn Robert til med innsamlingsaksjon

Til slutt vil jeg nevne at jeg synes det er flott at både privatpersoner og næringslivet har stilt opp med støtte til Horten Ungdomsmusikkorps. Kulturlivet er avhengig av flere støttespillere enn det offentlige.