Saken kommer nå til politisk behandling. Forsvaret har meddelt kommunen at det ikke er tilgjengelige lokaler i Forsvarets eie på KJV. Horten kommune har også luktet på en mulighet med et nybygg ved lokalhistorisk senter for å kunne samle mer lokalhistorie på samme sted. Avdelingen for kulturarv i fylkeskommunen vender tommelen ned for dette alternativet.

LES OGSÅ: Vil stille ut gamle brannbiler: Lokalhistorisk kan bli stedet 

Saken blir fremmet for politikerne uten en endelig innstilling. Administrasjonen legger fram fem alternativer som politikerne nå må velge blant.

Vanskelig på KJV

Det første alternativet er å jobbe videre med plassering på KJV ved å foreta ytterligere avklaringer med kulturarv om en mulig plassering i tilknytning til lokalhistorisk senter.

LES OGSÅ: Hvor skal brannhistorisk museum plasseres? 

Alternativ to er etablering i permanente lokaler på Grøteigtomta ved Fagerheim skole. Det betyr at Horten kommune må sette av inntil 500.000 kroner i økonomi og handlingsplan i perioden 2018–2021 for å sikre en framtidig permanent plassering av veteran- brannbilene.

Ved brannstasjonen

Alternativ tre går ut på kommunen forutsetter at nødvendig vedlikehold av bygningsmassen dekkes av brukerne. Det betyr etablering i tilknytning til brannstasjonen på Kopstad. Dette kan gjøres ved å ha brannbilene i nybygde lokaler på næringsarealet i tilknytning til brannstasjonen. Forslaget innebærer at politikerne setter av inntil 1,5 million kroner til bygging av nytt bygg samtidig som verdien av næringsarealet nedskrives med 2,5 millioner kroner i økonomi- og handlingsplanen. Nødvendig vedlikehold av bygningsmassen må her dekkes av brukerne.

LES OGSÅ: – Bedre med varsel en gang for mye, enn å få for sent varsel 

Må selv finne en løsning

Alternativ fire går ut på at politikerne gir administrasjonen i oppdrag å sikre en løsning hvor de to brannbilene kan brukes og oppbevares slik at de bidrar til økt aktivitet og attraksjon.

Det femte og siste alternativet er at Horten kommune avslutter sitt engasjement knyttet til brannbilene. Det kan gjøres ved at brannbilene overdras til pensjonistforeningen vederlagsfritt. Pensjonistforeningen må da selv finne fram til løsninger for de to gamle brannbilene.