– Vi har lyst til å gi det gamle brannutstyret og bilene en permanent plassering hvor folk kan se dem, sier initiativtaker Truls Wivestad, som har pensjonert seg etter 30 år som brannmann.

Ønsket er å få et eget bygg for å stille ut utstyr fra brannvesenets historie i Horten. Foreløpig er tingene lagret i en garasje på det gamle driftsanlegget. Det dreier seg om alt fra brannslanger fra 1950 til de første hjelmene, og vannkjerrer som ble trillet rundt i byen. For ikke å glemme de gamle brannbilene.

– Kommunen har samlet på en del utstyr. Det er synd å gjemme dette bort, sier Wivestad.

(Saken fortsetter under bildet)

LES OGSÅ: Suksess for KNM Narvik: Over 2000 har besøkt skipet

Blir politisk sak

Hvorvidt det blir et brannhistorisk senter eller museum i Horten, er ikke vedtatt ennå, men saken er sendt til kommunestyret og Hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk. Hovedutfordringen dreier seg altså om plassering.

– Det pågår utredning for å finne mulige framtidige og permanente plasseringer for de gamle brannbilene og utstyret, sier saksbehandler og kommunalsjef for teknisk avdeling, Geir Kjellsen.

Etter avslag fra festningsforvalter Therese Svartsund om plass ved kulturverftet på Karljohansvern, har Kjellsen foreløpig to alternativer. Det gamle lokalet til Grøteig, bak Fagerheim barneskole på Nykirke, eller et nytt bygg på Karljohansvern.

– Jeg har vært på befaring med Lokalhistorisk Senter og en representant for pensjonistgruppa til brannvesenet. Vi har sett på en mulig plassering ved Lokalhostorisk Senter. Brannhistorien er en del av den lokale historien, og vi tror det hadde vært fint å samle museene og øke aktiviteten der nede, forteller Kjellsen.

(Saken fortsetter under bildet)

LES OGSÅ: Vil samle alle kreative sjeler i Artilleriverkstedet

Flere alternativer

Kommunalsjefen har hevnvendt seg til Terje Gansum, ansvarlig for kulturarv i fylkeskommunen, om forslaget på Karljohansvern. Gansum svarer i e-post at plasseringen kan bli problematisk med tanke på fredningen av blant annet Vollen. 

Gjengangeren har ikke lykkes i å få kommentar fra Gansum om saken.

– Vi fikk en kald skulder på Karljohansvern, men ingenting er avgjort ennå. Det ser ikke lyst ut, men det er opp til politikerne å bestemme, sier Kjellsen som forsikrer om at Vollen det er snakk om skal forbli uberørt, også i planene.

(Saken fortsetter under bildet)

Ønsker Karljohansvern

For brannvesenets veteraner er Karljohansvern det ønskelige alternativet.

– For vår del er det ikke så viktig om bygget blir snudd eller vendt på for å passe, eller om lokasjonen blir litt annerledes, men det hadde vært fint å samle lokalhistorien, sier Wivestad.

I mellomtida har Wivestad også kommet med et tredje forslag.

– Grøteig-lokalet er bortgjemt i et boligfelt, og må gjøres mye med uansett. Dersom Karljohansvern ikke blir mulig, har vi snakket med brannsjefen om å bygge på industritomta ved siden av den nye brannstasjonen på Kopstad. Da får vi samlet nytt og gammelt på ett sted, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Ingenting avgjort

Målet er at saken skal avgjøres i løpet av høsten 2017 hvor mulige plasseringer med kostnader knyttet til den permanente løsningen skal tas opp.

– Det er ikke noe som brenner, sier Wivestad muntert.

– Vi har ikke dårlig tid, legger han til, og trekker fram at de er åpne for flere alternativer enn de foreslåtte.

Brannbilene og utstyret er for tiden parkert på det gamle driftsanlegget. Saken som er sendt til kommunestyret og Hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk presiserer at bilenes oppbevaring der blir prioritert framfor utleie til private.

– Vi er positive til kommunen og Geir Kjellsen, og ser helst at vi får noe ved lokalhistorisk senter, sier Wivestad, og roser Kjellsen for arbeidet.

– Vi har ikke kartlagt alle alternativene ennå. Det er for tidlig å si noe om hva som er aktuelt og ikke. Utredning pågår fremdeles, avslutter Kjellsen.