Gå til sidens hovedinnhold

– Morgendagens politi mot morgendagens kriminalitet

Norsk politi deltok nylig i en internasjonal operasjon mot et nettverk av grenseløse kriminelle som brukte krypterte mobiltelefoner.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Operasjonen førte blant annet til at det ble beslaglagt 10 tonn kokain, 70 kilo heroin, 12 tonn cannabis og 1,5 tonn metamfetamin i Nederland.

For et par år siden ble et stort antall personer dømt i den store overgrepssaken som blir kalt «Operasjon Dark Room». De kriminelle hadde blant annet utført voldtekter, menneskehandel, fremstilling og deling av overgrepsbilder av barn. I mange av tilfellene ble overgrepene begått i utlandet.

Dagens kriminelle er ikke som før. De er bedre organiserte, de bryr seg ikke om landegrenser, de bruker moderne teknologi og de er villige til å bruke brutal vold. Antall anmeldte tyverier i Norge har falt fra 162.000 i 2006 til 95.000 i 2019, mens antall bedragerier, vold og mishandling og seksuallovbrudd har økt betydelig.

Hensikten med Politireformen var å gjøre politiet i bedre stand til å håndtere fremtidens kriminalitet. Reformen er ikke i mål, men vi får stadig flere tilbakemeldinger på at reformen virker. Politiet er kanskje ikke blitt mer synlige i gatene, men de har blitt langt mer synlige der folk er: på nettet. Dette er spesielt viktig i forhold til barn og unge.

En forebyggende gruppe er fortsatt på skoler og i barnehager hvor de gjennomfører kunnskapsformidling innen områder som preger vår tid. Som for eksempel deling av bilder på nettet, bruk av rusmidler osv.

Resultatene viser at kvaliteten på arbeidet har blitt bedre, og norsk politi etterforsker i dag flere saker enn tidligere. Ny teknologi gjør det mulig for politiet å gjøre langt mer ute i felt. Stadig flere politibiler blir utstyrt med datamaskiner, noe som har betydning for responstiden.

Nye tall viser at politiet for første gang når kravene om responstid på nasjonalt nivå. 97,9 prosent av alle anrop til nødnummer 112 besvares innen 20 sekunder. Kravet er satt til 95 prosent. Noe av årsaken er at det har blitt mer enn 3000 flere årsverk i politiet siden regjeringen tiltrådte i 2013.

Mange av årsverkene fylles med mennesker som har annen utdanning enn politihøgskolen. Politiet har behov for kompetansen til psykologer, økonomer, datakyndige og så videre.

Vi skal være trygge i hele landet. Samtidig er det en del spesialfunksjoner som må være samlet. De som skal være eksperter på data og spesialisert kriminalitet må arbeide samlet i kompetente miljøer. Politireformen legger til rette for det. Å gå tilbake til ordningen med et stort antall lensmannskontorer vil ikke løse morgendagens kriminalitetsbilde.

Politireformen er ikke i mål, men vi er på god vei. Vi skal satse enda mer på blant annet alvorlig kriminalitet som drap, seksuallovbrudd og vold i nære relasjoner. Og vi skal satse mer på kontraterror. Beredskapstroppen og utrykningsenhetene i politidistriktene er kraftig styrket, og de øver mer. Vi har også styrket politiet med tre nye helikoptre.

Kommentarer til denne saken