Hver tredje elev ved Montessoriskolen på Falkensten har sluttet i løpet av vinteren.

Det er med blandede følelser Anna Holcomb uttaler seg til Gjengangeren. Hun ønsker på ingen måte å ramme den lille, sårbare skolen hvor hun fortsatt har venner. Siden sønnen begynte der for fem år siden, har han trivdes godt. Det er først og fremst på småskolen det har spisset seg til.

– Jeg håper at skolen klarer seg, at de lærer noe av det som har skjedd i vinter, sier hun oppriktig.

LES OGSÅ: Montessoriskolen på Falkensten: Hver tredje elev har sluttet – to ansatte politianmeldt

Mener skolen ikke lytter

Hennes ankepunkt er at skolen ikke har tatt foreldrenes kritikk innover seg, at ledelsen ikke har vært villig til å sette seg inn i foreldrenes situasjon når kritikk har blitt framført.

Hun mener skolen ville vært tjent med å komme foreldrene i møte, framfor å kun legge vekt på egne ansattes forklaringer. Den spente situasjonen på skolen gikk utover trivselen på skolen. Noen elever klaget på hodepine og vegret seg for å gå på skolen.

LES OGSÅ: Kun to ledige plasser igjen på Falkensten montessoriskole

Tok parti for skolen

Anna Holcomb sitter fortsatt i FAU. Også der opplevde hun at noen av foreldrene tok parti for skolen, i stedet for å støtte de som klaget. De kom i en uheldig dobbeltrolle.

To ansatte ved skolen er anmeldt av to foreldre for tvang og makt. At rektor i lørdagens avis sier til Gjengangeren at hun har full tillit til de to som er politianmeldt, underbygger Anna Holcombs oppfatning av situasjonen.

– Det å holde barn med makt må være en nødhandling, men det har skjedd flere ganger. Jeg stiller meg spørsmålet om hvor trygt det er for barna å være der. At rektor støtter sine ansatte fullt ut jeg ser som et bevis for at skolen ikke er villig til å innrømme at noe er galt.

Mistet tilliten

Moren presiserer at hun er veldig fornøyd med sin sønns kontaktlærer, men likevel er hun også bekymret for det faglige.

– Undervisningsmetodene i Montessoriskolene er annerledes enn i den offentlige skolen. Det er vanskelig å sammenligne hva de kan. Vi tør ikke ta sjansen på at vår sønn får den undervisningen han har krav på. Vi tror han trenger noe mer nå, selv om han selv ikke er enig. Alt det som har skjedd i vinter har gjort noe med tilliten jeg har til skolen, sier Anna Holcomb.

 

Torbjørn Krämer er nestleder i skolens styre. Han er kanskje den som gjennom flere år har jobbet mest for at Falkensten skulle få beholde sin skole i nærmiljøet.

Det var en gledens dag da skolen i august 2011 kunne ønske sine første elleve elever velkommen.

Fokuserer på det positive

At konfliktene har tårnet seg opp i vinter synes han er fryktelig trist.

– Det er leit at noen foreldre har en sånn opplevelse. Andre har positive opplevelser. Det er det jeg velger å fokusere på. Det er mange elever igjen som føler at de har gjort det riktige ved å begynne på skolen.

– Rektor ville ikke bruke ordet krise, men det kan vel ikke benektes at skolen har store problemer. Kan skolen få bistand fra sentralt hold nå?

– Nei. Dette er primært noe som vi selv må rydde opp i lokalt. Selv om vi ikke bruker ordet krise, er det likevel ingen hyggelig situasjon. Det er dramatisk at så mange slutter, men det betyr ikke noe være eller ikke være for skolen vår. Den ble startet med 11 elever, og har hatt en rask vekst. Budsjettet er justert. Jobben framover blir å rekruttere nye elever. Det er en positiv drive i foreldregruppa, sier Krämer.

Har tillit til ansatte

Han roser de ansatte som er dedikert til oppgaven, og framstår som en positiv gjeng.

– Rektor har fullt tillit til både læreren og assistenten som er politianmeldt. Har du også det?

– Ja!

– Hva er de to anmeldte anklaget for?

– Jeg vet ikke nøyaktig hva de er anmeldt for.

– Foreldre har klaget over at skolen i en konfliktsituasjon tar parti for ansatte. Det gjelder også i FAU?

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg føler tvert imot at vi blir møtt med stor velvilje når vi stiller konkrete spørsmål om vår sønn. I det hele tatt sitter jeg igjen med inntrykket av at de som har barn på skolen der nå, er veldig fornøyde. Samtidig vil jeg minne om at det utfordrende å drive en så liten skole. Forholdene er gjennomsiktige. Jeg håper at både avisen og andre voksne tar hensyn til det når de snakker om skolen, sier Torbjørn Krämer.