For oss voksne er det en selvfølge å kunne kollektivt gå til streik når noe er urimelig og urettferdig. Legge ned arbeidet for å demonstrere og kreve gjennomslag for kravene før vi går på jobb igjen. Etterpå fortsetter vi i samme arbeid, hos samme arbeidsgiver som før.

Bør ikke slike friheter og muligheter gjelde alle som vil bli hørt, vil bruke kollektiv makt for å skape endringer?

Det er lenge siden lærerne streiket sist, men da de har gjort det ble elever fratatt verdifull undervisning, uten konsekvenser for lærerne.

Fredag 22. Mars går norske skoleelever til kollektiv streik for sin egen fremtid. De gjør det for at vi som styrer i dag sørger for at verden er minst like ren og fruktbar, like mangfoldig, som da vi selv overtok den.

Det er et rimelig krav, og det er like urimelig at situasjonen er langt unna å være slik.

De fleste elever har ikke stemmerett, vi har ikke gitt de muligheten til å velge hvem som styrer. Streik er skoleelevers eneste kraftige virkemiddel.

For enkelte vil fravær risikere å miste karakterer i fag, en dags markering blir straffet med et tapt skoleår, i verste fall tapt utdanning og tapte arbeidsmuligheter.

Jeg vil oppfordre til solidaritet. På fredag bør alle lærere som selv forventer å beholde sin egen streikerett avstå fra å føre fravær på elever som kjemper for sin fremtid.

Det er elevene som gjør jobben på fredag, det er de som får den største jobben fremover, så en bitteliten håndsrekning i form av ordrenekt overfor skoleledelsen er kanskje det minste å be om?