Arne Tomas W. Wisløff ble født den 15. oktober i 1934 og døde på sykehuset i Tønsberg 13. august. Arne Tomas ble 87 år gammel.

Arne Tomas vokste opp i ett prestehjem og det satte dype og varige spor i livet han. Han så opp til sin far, Hans Edward Wisløff og beundret han. Og Arne Tomas bestemte seg tidlig for å bli prest selv. - Kun avbrutt av en liten periode hvor han ville bli bonde etter å ha vært litt «gårdsgutt» på Hadeland.

Gjennom oppveksten var Arne Tomas mye med sin far rundt omkring og overnattet i forskjellige hjem. Ikke minst i perioden da Hans Edward Wisløff var generalsekretær i Indremisjonsforbundet. Han var ikke så glad i å kjøre bil, så Arne Tomas satt tidlig ved rattet allerede som 12-13 åring.

Denne tiden sammen med faren satte spor etter seg hos Arne Tomas i hans teologi og forståelse av evangeliet. Og det var litt som ringen ble avsluttet når Arne Tomas også ble aktiv i Indremisjonen her i Horten.

Det å lese og studere lå ikke så lett for Arne Tomas, men ønske og driven mot det å bli prest var så sterk hos han,

at han fullførte presteutdannelsen slik han ønsket og ble ordinert i 1960.

Hans første tjeneste, var som vernepliktig prest i feltprestkorpset før han ble hjelpeprest i Hasle småkirke i 1961 hvor han var med på å bygge kirke.

Etter dette gikk veien videre til Bragernes som hjelpeprest, med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Det kunne være opptil 6 vielser eller begravelser på en lørdag, og i tillegg til menighetstjenesten; prestetjeneste også på sykehuset, prest og lærer i religion på gymnaset, og undervisning for Hjelpepleiere.

- Og ikke minst var engasjementet for å bygge ny kirke på Åssiden stort hos ham. Arne Tomas var svært engasjert og en av drivkraften i arbeid. Det ble sagt i Drammens tiende i denne perioden, at tok du Arne Tomas i hånda var du 10 kroner fattigere etterpå. Kirka stod ferdig i 1967. Og det var stor stas for han da han til 50-års jubileet fikk reise tilbake og holde «gammeldags» gudstjeneste i gammel prestekjole

Arne Tomas selv hadde nok ønsket å bli værende på Åssiden, men i stedet ble det arbeid som Sekretær i Oslo småkirkeforening. Et spennende arbeid, men det ble altfor få muligheter til å preke, synes han, selv om dette var i en periode hvor prester gjerne tok prekenoppdrag når de var på ferie. Så i 1971 ble Arne Tomas residerende kapellan i Bredtvedt. Der var det gudstjenester i interimskirken på Veitvedt kjøpesenter og en kirke som måtte bygges. Bredtvedt i kirke stod ferdig i 1973 og i samme periode ble Arne Tomas sogneprest på stedet.

Fra 1980 var Arne Tomas sogneprest på Lambertseter i den første drabantbyen i Oslo.

I perioden 1985 til 1998 var Arne Tomas sogneprest og prost i Øvre Eiker og bar alltid prostekorset, også som pensjonist med stolthet. I perioder var han også prest i Leksvik og i Skjeberg, før Arne Tomas flyttet helt tilfeldig hit til Horten og i flere år var aktiv som vikarprest. Først i Borre og Søndre Slagen, men seinere overalt her i Vestfold, men også andre steder i bispedømmet.

Det å være prest var en stor og viktig del av livet til Arne Tomas. Han elsket å jobbe som prest. Og det han kanskje var kanskje aller mest stolt over av at han fikk være med å bygge tre kirker. Et arbeid han var svært engasjert i, for Arne Tomas hadde også en tydelig diakonal profil i seg.

Her i Horten menighet brukte han også mye av engasjementet sitt, både i menighetsråd, Menighetspleien, Krafttak for kirketak og ikke minst i Normisjonen.

Det er et langt og innholdsrikt liv som nå er over.

Og mye av sin tid og engasjement la Arne Tomas ned i prestetjeneste for menighet, men han ble også mye brukt som prest i familien. Tjenesten ble en rød tråd gjennom livet hans.

Vi minnes det som har vært. Vi minnes hans liv.

I ærbødighet lyser vi fred over Arne Tomas Wisløffs minne.