Min erfaring er at myndighetene på alle nivåer undervurderer de virkelige store akutte hendelsene

Av

Norge har over noe tid, snublet seg frem til en slagkraftig beredskap og gode sårbarhetsreduserende tiltak mot koronapandemien.

DEL

MeningerDet er lagt frem betydelige ulempereduserende tiltak for næringer, lønnsmottakere og andre. De mest sårbare av oss får den solidaritet og støtte de trenger. Vi må løfte sammen nå!

Hvorfor kom dette så brutalt og massivt? Vi fikk noen forvarsler om alvorlighetsgrad, og vi har en betydelig erfaringsplattform. Noen av oss var så naive at vi trodde myndighetene både var godt forberedt på alle fronter, og at det bare var å trekke frem beredskapsplanen, tiltakskortene og trykke på de riktige knappene. Det har vist seg å være en alvorlig misoppfatning. Kommunikasjonen var utydelig. Smittevernet var haltende. Vi hadde 10.000 milliarder i fond, men for lite smittevernutstyr i lager. Det er brukt for lang tid til å komme fra dugnad til plikt. Det er også vist at beredskapshierarkiet ikke henger sammen.

Min erfaring er at myndighetene på alle nivåer, undervurderer de virkelige store akutte hendelsene. Beredskapen i Norge verken øves eller dimensjoneres for, i fredstid, å kunne stå med ressurser over tid, i de uvirkelige store globale uhåndterlige tilstandene. Det er ikke avklart et riktig nivå for «beredskapstaket», og heller ikke kommunisert hva dette innebærer. Horten kommune er ikke i noen særstilling. De kan, i medhold av lov iverksette strenge virkemidler. Vi vet ikke om de har en robust kontinuitetsplan, og om det gis prioritert til identifiserte medarbeideres behov. Beredskapsledelsen er mager i sin informasjon. Det eksisterer ingen informasjons-telefontjeneste. Kommunen drifter en ISPS-havn med ankomst fra utenriksfart – er det en trussel? Skolene driver fjernundervisning, og det er tydeliggjort at dette kom brått på en uforberedt organisasjon.

DSBs kommuneundersøkelse (2019) viste til et betydelig forbedringspotensial. Samfunnssikkerhets-arbeidet må holdes levende og brukes aktivt og systematisk. Vår kommunes beredskapsplan viste avvik fra de to alvorligste risiki DSB identifiserte i sin rapport «Analyser av krisescenarioer - 2019», nemlig pandemi og legemiddelmangel. Fylkesmannens tilsyn i 2019 fant fire mangelfulle forhold; 1. Forankringen av aktive bidrag fra virksomheter og fagmiljø utenfor kommunen er mangelfull, 2.) definering av kritiske legemidler samt å sikre en buffer av disse lokalt må ivaretas, 3.) kommunen må bygge opp et lager av medisinsk forbruksmateriell for håndtering av en pandemi og 4.) samspillet mellom «Overordnet beredskapsplan» og det øvrige planverket er utydelig. Er dette rettet opp?

Beredskapssjefen og dennes planeiere i organisasjonsstrukturens skal regelmessig øve sin beredskap. Hvert fjerde år (siste gang i 2018) gjennomføres en helhetlig ROS basert på alle tenkelige kritiske scenarioer som kan oppstå i vår kommune. Kommunen må tilpasse ROS og beredskap inn i statens forventninger til de reelle store hendelsene. Statens øvingsscenarioer er utilstrekkelige og vi kan heller ikke forvente at kommunen skal avbøte dette. Det er eksempelvis vist at kommunen ikke har hatt scenarioer og tiltak for så trivielle hendelser som å avverge hamstringen i apotek og dagligvare. Hvordan er da tilstanden i de store linjene?

Vår ordfører håper og tror på bedre tider, det er han ikke alene om. Faktum er at det fortsatt er en stund frem til pandemitoppen, og da kan det gå fra vondt til verre. Mye kan likevel fortsatt forbedres. Kompetent handlekraft med rett og entydig informasjon kan være vår eneste trøst i disse tider, men den er mager.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags