(Tønsbergs Blad)

– Marin forsøpling er noe som angår oss alle, og en av de store miljøutfordringene vi har. Avfallet i havet utgjør en stor menneskeskapt risiko for dyre- og fugleliv, og omfanget synes å øke, skriver fylkesmannen på sine nettsider.

Nå kan du søke om støtte til å gjøre noe med det. Det kan søkes støtte til opprydningstiltak i strandsonen, på havbunnen eller i vassdrag.

Totalt skal 80 millioner kroner deles ut fra Miljødirektoratet. Organisasjoner, stiftelser, bedrifter og andre kan søke tilskudd.

LES OGSÅ: – Helt sjokkerende

– Minstesummen man kan søke for er 300.000 kroner. Hvis det er ønskelig å søke støtte til mindre ryddeprosjekter, anbefales det at flere samarbeidspartner som vurderer å søke tilskuddsordningen går sammen, eller at en benytter seg av refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall til Hold Norge rent, heter det i pressemeldingen.