De serverer valgkampens siste løfte. De skal sørge for å forlenge miljøtunnelen langs RV19. Høyre er bekymret for fremdriften i denne saken. Skal vi få til en løsning må prosjektet inn i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Vi har et vindu nå frem til påske. Får vi ikke inn prosjektet nå, er neste mulighet ikke før om fire år. Det haster med gjennomslag. Dette må på plass raskest mulig.

Les saken fra 2019 her

Miljøtunnelen er svært viktig for å bedre bomiljøene både i Strandparken og i Østbyen. En forlengelse vil åpne nye muligheter for byutvikling på lokket over tunnelen. Det er en vinn-vinn-situasjon å få forlenget tunnelen langs RV19. Staten har finansieringsansvaret. Vi lokalpolitikere må jobbe inn mot Stortinget for å få gjennomslag.

Alle partier i kommunestyret har et ansvar å jobbe mot sine egne for gjennomslag. Vi i Høyre gjør vårt. Men her sitter ordfører Are Karlsen med nøkkelen og et ekstra ansvar. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, representerer hele kommunestyret, når han jobber på vegne av kommunen.

Horten Høyre sitter nå med en forventning at det jobbes aktivt for et gjennomslag i denne viktige saken. Det viktigste for oss er ikke å vite hvilke møter ordfører har deltatt på til nå. For oss er det viktig å vite hva som skal gjøres frem til påske - hvordan det skal drives politisk påvirkningsarbeid, slik at forlengelse av miljøtunnelen kommer på plass. Vi forutsetter at ordføreren har lagt en plan for møter både med transportkomiteen og samferdselsministeren til det beste for Horten.

Vi i Høyre oppfordrer ordføreren til å komme tilbake til kommunestyret med en orientering om fremdrift i denne saken så snart som mulig.Vi kan ikke vente ytterligere i fire år. Beboere i Østbyen og Strandparken må nå få den trafikkløsningen de fortjener.