Fjordproblemene og valget

DEL

MeningerForan valget er det flere viktige miljøsaker som savner avklaring fra politisk hold. Naturvernforbundet er spesielt bekymret for tilstanden i Oslofjorden.

Fiskesommer: Vil lære ungom å sette pris på naturen

Ikke bare torsk, men også andre arter, inkludert blåskjell, tang og ålegress er kraftig redusert. Det er også fjorden som matressurs. Vi har i stedet fått vekst av grønske og algene gir dårlig vannkvalitet og badevann. Dette skyldes utslipp av dårlig renset kloakk og avsig fra gjødslet jordbruksland. Det er også enighet om at problemene vil forverres med varmere klima og mer nedbør.

Hvordan står det til med vannkvaliteten i Horten?

Til tross for voldsom utbygging i kommunen, synes planer for håndtering av kloakk og nødvendig rensing å være fraværende. Vilje til tiltak fra landbrukets side for å begrense avsig av gjødsel er heller ikke tilstede, trolig i påvente av økonomiske støtteordninger.

Bussen kan kjøre hundre mil på ei av Ivars kuer

Kommunens politikere kjenner selvsagt til lanseringen av den nye såkalte helhetlige planen for Oslofjorden, hvor et hovedpunkt er bekjempelse av forurensninger og utslipp. Tilsvarende krav i det gamle EUs vanndirektiv, er det dessverre kommet lite ut av. Velgerne bør vite hvordan man på politisk hold tenker seg en forpliktende oppfølgning av den nye planen.


Rolf A. Andersen

Naturvernforbundet i HortenArtikkeltags