Bruker Kaupang-million til toaletter på Borre: – Situasjonen er for j.....!

Én million kroner som var avsatt til vikingsatsingen på Kaupang, skal i stedet brukes ved Borrehaugene. Blant annet til å lage dusjanlegget ved Gildehallen, bestemte fylkespolitikerne.