Nå får alle ansatte pensjon fra første krone de tjener. Etter bare åtte uker på vakt, leverer regjeringen på dette viktige valgløftet til arbeidsfolk.

Pensjon kan virke komplisert, men prinsippene som ligger til grunn er egentlig ganske enkle. For det første skal alle ha en grunnpensjon som sikrer et minste pensjonsnivå for alle, og i tillegg får man pensjon etter arbeidsinnsatsen man legger inn gjennom yrkeslivet.

Dessverre er det ofte avstand mellom prinsipp og praksis. Frem til nyttårsaften i fjor fikk man bare full uttelling for arbeid i den delen av pensjonen man får fra folketrygden. For tjenestepensjon fra arbeidsgiver, var det kun det man tjente over 1G (106.399 kroner i 2021) man hadde krav på pensjon for.

Dette er grunnleggende urettferdig, og Arbeiderpartiet og fagbevegelsen lenge har vært tydelige på at dette må løses. Nå sørger regjeringen for at denne urettferdigheten rettes opp, og alle ansatte kan glede seg over at pensjon fra første krone ble innført 01.01.2022. Dette er en forbedring som betyr aller mest for dem som har de laveste lønningene. Folk med millionlønninger har stort sett ganske gode pensjoner uansett, men tjener man 300 000 kroner i året betyr det veldig mye om man ikke får pensjonsopptjening på de første 100 000 man tjener.

Med de gamle reglene var det også unntak for de under 20 år. Alle tenåringene som jobbet etter skoletid eller i sommerferien fikk med andre ord ikke noen uttelling for dette den dagen de blir pensjonister. Pensjonssparing er nok ikke noe de fleste tenåringer bryr seg om, men nettopp derfor burde det heller ikke være opp til arbeidsgiver eller den enkelte arbeidstaker. Ungdom som går tidlig inn i arbeidslivet fortjener å bygge opp pensjonen sin like mye som alle andre arbeidstakere.

Pensjon fra første krone er et viktig steg i riktig retning for å sikre bedre pensjonsopptjening for alle som er yrkesaktive i dag. Ettersom vi lever stadig lenger vil det bli desto viktigere at folk har sikret seg en opptjening som gjør at de kan leve gode liv etter at de har gått ut av arbeidslivet. I den norske velferdsmodellen skal både arbeidsgiver og staten bidra til at den enkelte får gode muligheter for til å leve et god liv som pensjonist.

Det leverer Arbeiderpartiet på.