Fra aulaen på horten gymnas i Bekkegata. Duncan Stewart er konferansier og intervjuer bandmedlemmer bak scenen. Live lyd.