Per Bredesen blir daglig leder for Esso i Storgata