Opptak fra Horten Jazz Club da Halvard Kausland returnerte etter jobb som velferdsoffiser i Libanon. Stedet er banketten på Grand. Live lyd