Vognmann Morten Lillås på Søndre Baggerød. Bygging i Bikjenmyra i 1954