Video fra karneval i Horten, 1983. Forberedelser i Baggerødgata. Delvis live lyd.