Dwight D. Eisenhower og Haile Selassie besøker Horten på 50-tallet