Meny i Åsgårdstrand har fått 16-millionerskontrakt med kommunen

Horten kommune har inngått en netthandelavtale med Meny Åsgårdstrand, verdt 16 millioner. Bypost skal kjøre ut varer til skoler og barnehager.