Kjære leser. Mandag morgen møtte hundretusenvis av videregående elever på norske skoler opp til sin første eksamen noensinne. Forventningsfulle ventet vi til kl. 9, da skulle nemlig UDIR publisere eksamen digitalt i nye systemer. Og lenger måtte vi vente. Mange elever opplevde problemer med de digitale nettsidene, og dette resulterte i feilmelding på feilmelding.

Mens enkelte elever allerede hadde fått starte sin eksamen kl. 9, satt vi andre med «error» på PC-en, og klokken tikket. Vi hadde ingen tilgang på informasjon og hadde ingen andre alternativer enn å vente mens vi kontinuerlig oppdaterte nettsiden. Ingen av oss fikk informasjon om at dette var et problem på landsbasis, noe som skapte en veldig stressende og uoversiktlig situasjon.

For enkelte elever i vårt klasserom tok det over en og en halv time før de fikk tilgang til eksamensoppgaven, men noen nærmet seg allerede ferdig med sin. Eksamensvakten i vårt klasserom begynte å notere ned når vi fikk tilgang til oppgavene, slik at vi fikk denne tiden som kompensasjon, altså ekstra tid. Etter hvert kom en annen ansvarlig inn, og fortalte at alle elever fikk 90 minutter ekstra, også de som fikk tilgang til eksamensoppgaven klokken 9.

Dette mener vi er forskjellsbehandling. Når vi blir nødt til å sitte i en og en halv time og stresse mens våre medelever skriver sin eksamen, og er godt i gang, sier det seg selv at dette er krevende og spesielt utfordrende.

Når klokken ble 10:30 og flere hadde fått tilgang til oppgavene, var mange allerede kjempeslitne grunnet alt stresset, og høyst ufokuserte.

Møre og Romsdal fikk sin eksamen kansellert grunnet nevnt problem i tillegg til lokale internettproblemer. Noe av poenget med en eksamen er at det skal være en så rettferdig vurdering som mulig, og at alle elever i hele landet skal bli vurdert på samme grunnlag med samme oppgave, samtidig. Hvordan er dette rettferdig, når absolutt alle har ulikt utgangspunkt?! Dette er en karakter som blir stående på vårt vitnemål, og som vi skal bruke for å søke videre utdanning, samt konkurrere om ulike studier.

Hvordan i all verden skal utdanningsdirektoratet kunne forsvare at denne eksamen ble gjennomført under de retningslinjene som ligger til grunn for at eksamen skal være rettferdig for alle landets elever?

Bare det faktum at det ikke fantes noe plan B, er nedslående. Det er flere forebyggende tiltak som kunne blitt gjort her, blant annet at rektor eller andre ansvarlige ved skolene kunne fått eksamensoppgavene i papirutgave slik at det kunne blitt utdelt når UDIR sviktet. Det burde være tatt i betraktning at en nettside kan oppleve forsinkelser eller problemer når såpass mange elever skal logge seg inn på samme link, på nøyaktig samme tidspunkt.

Og for å ikke snakke om det stresset dette medførte for elevene under all usikkerheten. Den uforutsigbarheten denne situasjonen medførte er ikke greit, man er stresset nok fra før av til en eksamen. Også kommer dette på toppen, selvfølgelig kommer det til å senke prestasjonsnivået vårt kraftig.

Onsdag formiddag har vi fått en beklagelse fra direktøren i Utdanningsdirektoratet. Men det holder ikke! Vi mener at denne eksamen burde annulleres i hele Norge, og UDIR og Utdanningsdirektoratet bør rettferdiggjøre den dårlige opplevelsen de ga oss mandag 22. mai.

I hvert fall burde de elevene som får en karakter som trekker snittet ned få sin eksamen annullert. For dette er bare urettferdig for alle elever i landet!

Med frustrert hilsen.

Elever ved Horten videregående skole

Innlegget er anonymisert etter ønske fra innsenderne. Gjengangeren er kjent med innsendernes identitet - red. anm.