Gå til sidens hovedinnhold

– Mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever stadig diskriminering. Det er uakseptabelt!

Arbeiderpartiet vil styrke funksjonshemmedes likestilling i samfunnet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever stadig diskriminering. Det er uakseptabelt. Derfor sier Arbeiderpartiet ja til SVs forslag om å innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Det står i vårt partiprogram, og vi mener dette er en svært viktig sak.

Vi har hørt på vår egen ressursgruppe for politikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne, engasjerte medlemmer og ikke minst på de det gjelder. Alle peker på at mennesker med nedsatt funksjonsevne stadig diskrimineres:

· Likestillings- og diskrimineringsombudet får flest klager fra mennesker med nedsatt funksjonsevne.

· Det er stor forskjell på kommuner ved tildeling av tjenester.

· Personer uten samtykkekompetanse kan utsettes for tvangssterilisering og abortinngrep

· Diskrimineringsvernet er ikke effektivt nok fordi mulighetene til sanksjonering er mangelfulle og det mangler fri rettshjelp.

· Sysselsetting blant mennesker med nedsatt funksjonsevne er lavere enn resten av befolkningen.

· Mennesker med nedsatt funksjonsevne, ikke minst barn, utsettes for trakassering, overgrep og hatefulle ytringer.

En innlemming av FN-konvensjonen i norsk lov vil tydeliggjøre at diskriminering og fordommer mot funksjonshemmede er et sentralt samfunnsproblem. Det vil også tydeliggjøre funksjonshemmedes rettigheter og styrke likestillingsperspektivet. Ikke minst vil det vise mennesker med nedsatt funksjonsevne at vi mener alvor med at «alle skal med».

Vi er glade for å støtte et så viktig forslag som vil bety en stor forskjell for mennesker med nedsatt funksjonsevne - i alle samfunnslag, i alle aldre, i alle deler av landet, blant kvinner og menn, i alle minoriteter.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.