Domstolstrukturen må sikre rettssikkerheten for alle innbyggere

Av

Stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Senterpartiet, Jenny Klinge kommenterer i et innlegg i Gjengangeren 7. oktober Domstolkommisjonens forslag til endringer i domstolstrukturen.