Kjære lokalpolitiker! Vann- og avløpstjenestene er avgjørende for samfunnets funksjonsevne

Av

Ved siden av luft er rent og trygt vann vårt viktigste næringsmiddel for å overleve.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Norge er det kommunene som har ansvaret for å levere gode vann- og avløpstjenester til innbyggerne. Vi har selvkost som prinsipp og det fungerer bra. Kommunene leverer kostnadseffektive tjenester og skal fortsette med dette gjennom gode prosjekter i egen regi, gode anbud og samhandling med de private entreprenørene. Men vi har også noen store utfordringer.

For det første så har vi et etterslep på investeringer i årene som kommer for å kunne levere gode nok tjenester. Kommunene må investere i størrelsesorden 300 milliarder kroner i de neste 20 årene. Det betyr at svært mange kommuner står overfor krevende prosesser med å prosjektere og gjennomføre gode anbudsprosesser. Dine velgere fortjener at dette gjøres på en kostnadseffektiv og god måte.

For det andre så vil hele bransjen stå overfor en betydelig utfordring med tanke på kompetanse, både når det gjelder rekruttering av driftspersonell og ingeniører. Vi har beregnet et behov for 400 nye ingeniører for å kunne håndtere denne nødvendige satsingen. Det betyr at vi sammen må jobbe for å få Stortinget og regjeringen til å øke antallet studieplasser. I dag kjemper kommunene mot hverandre og konsulentbransjen for å få tak i disse kloke hodene. Uten en økning i antall utdanningsplasser ved våre høgskoler og universiteter så vil vi rett og slett få store utfordringer med å kunne levere gode nok tjenester til våre innbyggere.

For det tredje så må vi løfte frem innovasjoner som kan gi både billigere og bedre tjenester for fremtiden. Vi bor i et langstrakt land med en topografi og et klima som gir noen særlige utfordringer. I tillegg har vi klimaendringer som gir mer lokalt styrtregn som må håndteres. Det betyr også at vi ikke bare kan kjøpe våre løsninger fra utenlandske leverandører. Mangler man den grunnleggende kompetansen i egen organisasjon så vil man heller ikke evne å bestille riktig. Vi trenger derfor også et eget statlig program som kan løfte bransjen slik at vi kan ruste oss for morgendagen. Her må vi få med oss landets lokalpolitikere for å synliggjøre behovet, skal vi lykkes.

Som lokalpolitiker vil du få mange henvendelser om viktige behov som skal løses. Mange av sakene er av tradisjonell politisk karakter, det går på kulturtilbud, samferdselsbehov, skolekvalitet og en anstendig eldreomsorg. Alt dette er viktige saker som må løses. Dette er også saker som har stor politisk oppmerksomhet nasjonalt. Nå er tiden moden for at vi også må løfte opp vann- og avløpstjenestene slik at dette viktige området får samme oppmerksomhet. Dette må til hvis vi skal klare å løse de felles utfordringene vi har i årene som kommer.

Vann- og avløpstjenestene i en kommune krever mange ulike typer kompetanse. Det kreves planleggingskompetanse, driftskompetanse, bestillerkompetanse og juridisk kompetanse som regulerer mange forhold mellom kommune og abonnent. Heldigvis har kommuner i Norge etablert organisasjonen Norsk Vann som bistår med alt dette. Gjennom fagrapporter, kurs- og kompetansetilbud og et betydelig arbeid mot myndigheter kjemper vi din kommune sin sak. Men med de utfordringene vi nå ser ute i kommune-Norge så trenger vi også en betydelig økt oppmerksomhet for disse nøkkeltjenestene. Askøysaken i fjor, hvor mange innbyggere ble dårlige av drikkevannet, kunne ha skjedd i mange kommuner. I Norsk Vann har det tradisjonelt vært vann- og avløpsetaten i kommunen som har vært en viktig premissgiver for vårt arbeid. Nå vil vi også i tiden som kommer jobbe mer direkte mot kommunedirektører og lokalpolitikere for å spre kompetanse og for å få en enda bedre innsikt i hvor skoen trykker rundt omkring i landet.

Du som lokalpolitiker har et overordnet ansvar for at innbyggerne får et trygt og godt drikkevann og en forsvarlig håndtering av avløpsvannet. Vi ønsker å bistå deg og din kommunes innbyggere for at vi sammen kan sikre også de kommende generasjoner de goder vi selv har tatt for gitt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags