Gå til sidens hovedinnhold

Ferger eller mennesker

Artikkelen er over 3 år gammel

Siden årtusenskiftet er det blitt 196 boenheter og mellom 400 og 500 mennesker i Strandparken. Her bor helt vanlige mennesker med ulik bakgrunn.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selv om de fleste av oss trives godt her, er vi alle prisgitt og påvirket av fergetrafikken. Når det er ferjekø, stopper alt opp. Ingen kommer verken ut eller inn.

Det samme gjelder nødetatene. Det er ikke sikkert hjelpen kommer fram i tide om det begynner å brenne i den tette trehusbebyggelsen, eller noen blir akutt syke med for eksempel hjertestans. I tillegg er veien inne i, samt til og fra Strandparken, Linden og fergene i elendig forfatning, selv om det er bra at de verste hullene er fylt igjen nå.

De som bor nærmest riksveien plages av mye trafikkstøy- og støv. Vogntog og semitrailere kjører med jevne mellomrom feil og lager problemer inne i boligfeltet. Ytterst på Linden, nærmest sjøen, ligger et skjemmende område som havna og kommunen synes å ha glemt litt. På dette området har det vært lagret masser og bl.a. jernbanesviller med kreosot. Nå brukes området som parkeringsplass om dagen og til mer lyssky aktiviteter kveld og natt.

Kommunen, vegvesenet og havna har udiskutabelt ansvar. Selv om dialogen med dem er god, skjer det lite og ting tar ofte tid. Når interessene mellom menneskene og fergene kommer i konflikt, er det alltid fergene som vinner. Overskuddet fra fergene havner hos fergeeierne i Nord Norge og i ”havnekassa”. Havne- og farvannsloven forbyr dessverre at man overfører midler fra havna til kommunen. Dermed er kommunens gevinst fra fergene begrenset til skatteinntekter fra fergeselskapets ansatte som bor her og underleverandører. Jeg våger å påstå at Strandparken betaler prisen for fergene.

Fergene og havna må tjene kommunen og menneskene som bor her. Derfor mener jeg ordføreren, kommunestyret og havnestyret må mer aktivt på banen. Det hersker ingen tvil om at vi må leve med fergene i all overskuelig framtid. Slik sameksistens kan ikke være på fergenes premisser. Dersom interessemotsetningene blir for store, må fergene komme i andre rekke.

Jeg tror derimot god sameksistens med fergene er mulig, gjennom dialog og dersom menneskene kommer først. I ytterste konsekvens må fergene vike dersom de blir til skade for menneskene, ikke omvendt. Hensikten min er ikke å klage og uttrykke misnøye, men å skape dialog og gode løsninger.

Det er all grunn til være stolt av Horten. En ny, positiv giv er over oss, med #hortenlove, festivaler, kultur og idrett. Ny Horten videregående skole og positiv utvikling innen handel og næring betyr også mye. Vi er i ferd med å utvikle nye boligområder, blant annet i Indre havn. Økningen i innbyggertallet uttrykker utilslørte ønsker om å øke kommunens inntekter og sikre videre næringsutvikling.

Midt i alt det positive må vi ikke miste overblikket. Det er helt sikkert ulike utfordringer flere steder i kommunen vår som også trenger oppmerksomhet. Alle som flytter til Horten må møte en kommune som tar vare på dem også etter å ha ønsket dem velkommen som nye innbyggere og skattebetalere. Kanskje bør vi bli flinkere til å ta bedre vare på alle som allerede bor i kommunen, før vi ønsker nye mennesker velkommen?

Kommentarer til denne saken