Nettmobbing: – Hortensskolen gir ikke noe pusterom for elevene

PÅ SKOLEN: Mobbing kan foregå alle steder der barn og unge oppholder seg. Nettmobbing er en trussel mot barns hverdag, understreker innsenderen.

PÅ SKOLEN: Mobbing kan foregå alle steder der barn og unge oppholder seg. Nettmobbing er en trussel mot barns hverdag, understreker innsenderen. Foto:

Av

Som representant for Horten Høyre har jeg gått til valg på blant annet å jobbe for at Horten kommune skal tilby barn og unge trygge og gode barnehager og skoler.

DEL

MeningerDette gjør vi blant annet ved å forsterke arbeidet med tidlig innsats slik at små og store skal kunne mestre skolehverdagen best mulig. I dette Iigger også å styrke arbeidet med å forebygge mobbing. Mobbing handler om å forfølge eller stenge noen ute fra en sosial sammenheng, på et sted personen er tvunget til å oppholde seg.

LES OGSÅ (+): Er skolene i Horten bedre enn resten av landet? Sjekk resultatene fra nasjonale prøver

Mobbing finner sted der barn er; på skolen, fritidsaktiviteter, på hjemveien og på digitale arenaer. Mobbing via nett og mobil påvirker mange barns og ungdommers hverdag og er annerledes enn andre typer mobbing. Den vanligste formen for nettmobbing foregår på sosiale nettsamfunn som Snapchat, Facebook og Instagram eller på spillsteder med en chatfunksjon. Nesten alle barn over ni år har en smarttelefon som gjør det raskt og enkelt å ta og publisere bilder, filmer og kommentarer.

Ungdom selv sier at dette gjør at det nesten går for fort og at det er lett å publisere ting eller trykke «like» uten at man tenker seg om først. Mobbing på nett eller mobil oppleves verre på grunn av at partene ikke står ansikt til ansikt som i «tradisjonelle» mobbesituasjon. Uten kroppsspråk og toneleie går mye av kommunikasjonen tapt. Det som kommuniseres kan misforstås og virke ekstra brutalt. De som trykker «like» på en kommentar vet kanskje ikke at de er med på å mobbe en annen.

På Internett og mobil blir meldingene og bildene ofte publisert i full offentlighet – alle i klassen, på skolen og på fritidsaktiviteter kan se den. Personen som mobbes blir derfor ekstra sårbar og deres sårbarhet blir fullt synlig for alle. Offerets posisjon i gruppen offentliggjøres i for eksempel gjestebøker eller avstemninger på nettet. Mobbingen kan oppleves ekstra skremmende fordi det kan være vanskelig å finne ut av hvem som står bak.

Samtidig er mobbing som foregår på nett og mobil i mange tilfeller usynlig for de voksne og derfor vanskeligere å stoppe. Mange barn og unge snakker ikke med foreldrene eller lærerne om mobbingen fordi de tror at deres innblanding kan gjøre mobbingen verre, og snakker først om det når problemet er blitt veldig stort.

Mange barn og unge er konstant på nett og mobil. Logger de seg av lukker de seg ute fra det sosiale fellesskapet. Er man konstant på nett, kan mobbingen foregå hvor som helst og når som helst og eleven får ikke noe fristed. Barn og unge har rett til et godt psykososialt skolemiljø. Jeg mener elevene har krav på et pusterom, et fristed i skoletiden. Jeg beklager at det dessverre ikke ble et flertall for mitt forslag i kommunestyret i sak om «Enhetlige regelverk for bruk av digitale enheter i Hortensskolen». Mitt forslag var som følger:

1. I hortensskolen (barne- og ungdomsskolen) kan elektroniske enheter tas med på skolen, men skal ligge avslått i sekken hele skoletiden. Dette gjelder også smartklokker.

2. Læreren kan vurdere bruk av enheter i spesielle undervisningssituasjoner på ungdomstrinnet. Dette skal være et tema på hver ungdomsskole for å sikre at gratisprinsippet ivaretas.

3. Skolens elever, ansatte og ledelse ser på løsninger for å stimulere til sosiale aktiviteter uten bruk av mobiltelefon.

4. Hver skole samhandler med elevråd og FAU om holdningsskapende arbeid med nettvett og digital kompetanse og har dette som tema i Skolemiljøutvalget.

LES OGSÅ (+): Horten Montessoriskole må betale tilbake statlig tilskudd: – Vi har ikke gjort noe ulovlig

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags