Horten-bedriften Sensonor er et godt eksempel på hva som rører seg i norsk romvirksomhet

SUKSESS: Næringsministeren trekker fram Sensonor, som leverer teknologi til satelitter og romsonder.

SUKSESS: Næringsministeren trekker fram Sensonor, som leverer teknologi til satelitter og romsonder. Foto:

Av

Norges romsatsing handler om å løse store samfunnsutfordringer.

DEL

MeningerAvansert romteknologi gir oss blant annet treffsikre skred- og isvarsler, avdekking av miljøkriminalitet, styrking av søk- og redningstjenester og klima- og miljøkartlegging. Samtidig gir det arbeidsplasser og inntekter som finansierer vår felles velferd.

LES OGSÅ (+): Statoil-nestor besøkte Horten: – Jeg tenker ikke mye på det grønne skiftet. Jeg er mer opptatt av teknologi og nyvinninger. Det kommer nå med vindkraftparker til sjøs

Vi ser at utviklingen i global romvirksomhet går raskt, og regjeringen vil legge til rette for at Norge henger med i romkappløpet. En av de klart viktigste teknologiske endringene er fremveksten av småsatellitteknologi. Tilgangen til mindre og billigere satellitter senker terskelen for å gå inn i markedet. Kombinert med rimeligere oppskytningsløsninger gir dette kostnadsbesparelser og økt fleksibilitet, slik at produsenter av satellittbaserte produkter og tjenester opplever en kraftig vekst.

Horten-bedriften Sensonor er et godt eksempel på hva som rører seg i norsk romvirksomhet. Selskapet har levert teknologi til mer enn 100 satellitter og romsonder, og ser at kommersiell romfart utgjør et stort og raskt voksende marked. I tillegg til romsektoren, leverer selskapet også til bilindustrien, maritim sektor, og luftfartssektoren.

Som Sensonor, har vi bedrifter over hele landet som finner høyteknologiske nisjer og skaper inntekter og arbeidsplasser i en fremtidsrettet næring. Totalt omsetter næringen for hele 8 milliarder kroner i året, hvorav 70 prosent går til eksport, mens regjeringen bevilger om lag 1,5 milliarder kroner til romvirksomhet over statsbudsjettet.

Regjeringen arbeider for at det romrelaterte næringslivet fortsatt skal delta i konkurransen om internasjonale kontrakter og videreutvikle sin konkurranseevne. Nylig ble det lagt frem en stortingsmelding om norsk romvirksomhet, som beskriver regjeringens mål og strategi for sektoren.

For å løse norske behov, er det viktig med en konkurransedyktig norsk næring. Det er derfor gledelig at norske bedrifter vinner store og små kontrakter internasjonalt – blant annet innen satellittkommunikasjon, avanserte navigasjonstjenester og bakkestasjonstjenester for satellitt, og innen produksjon av flere typer komponenter for satellitter og bæreraketter.

Satellitter er i dag grunnleggende infrastruktur på linje med veier, elektrisitetsforsyning og bredbånd, og bidrar til et sikrere, mer effektivt og bærekraftig samfunn. Satsing på romvirksomhet er dermed også en satsing på å understøtte andre prioriterte samfunnsoppgaver. Det er viktig for Norge å identifisere egne brukerbehov, utvikle løsninger på særlige norske behov, og å kontrollere og sikre infrastruktur av særlig stor samfunnsbetydning.

I tillegg til økt betydning på den nasjonale arena, har romvirksomhet alltid hatt utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske dimensjoner av stor betydning når det gjelder å ivareta sikker og stabil tilgang til satellitt-tjenester. Vi ser nå at den strategiske betydningen av det ytre rom øker. De polare områdene i både nord og sør er godt egnet til å understøtte romvirksomhet, og dette gjør Norge til en attraktiv romnasjon.

LES OGSÅ (+): Næringslivsloggen: Ikke noen «stille uke» nå

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags