Et livssynsåpent og inkluderende samfunn

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Human-Etisk Forbund jobber for en sekulær stat og et livssynsåpent og inkluderende samfunn. Det betyr at offentlige fellesinstitusjoner og lovverk ikke skal favorisere utvalgte livssyn. Det gjelder også kommunene. Derfor har vi i Human-Etisk Forbund Tønsberg lokallag sendt våre innspill til partienes programmer foran lokalvalget 9. september 2019. Tønsberg lokallag består av Færder, Re, Horten og Tønsberg kommuner.

Det er på høy tid å ta inn over seg det økende mangfoldet i tro og livssyn i Norge. Stadig færre oppgir å ha en gudstro. Våre innspill vil gjøre kommunene mer i takt med utviklingen i samfunnet, mer livsynsåpen og mer inkluderende.

Vi har valgt oss tre områder vi synes partiene i kommunen bør prioritere:

1.For det første bør alle kommuner ha offentlige seremonirom, som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn. I alle kulturer og til alle tider har mennesker hatt behov for å markere livets overgangsfaser, som fødsel, overgangen fra barn til voksen, stifte familie/ekteskapsinngåelse og markeringer ved livets slutt. Vi ønsker at alle innbyggerne i vårt lokalsamfunn skal føle seg ivaretatt av kommunen. I dag er kirkebygg mange steder det eneste offentlige tilbudet. Det synes ikke vi er godt nok.

2.For det andre mener vi at forvaltningen av gravplassene må gjøres kommunal og livssynsnøytral. Siden gravplassforvaltning angår alle og finansieres av kommunen, er det urimelig at kirken skal ta seg av dette og ikke kommunen selv. Dette er en oppgave for fellesskapet, altså kommunen. Gravplassforvaltning omfatter praktisk og juridisk administrasjon og drift av gravplasser, felles seremonirom og kapell, krematorier osv. I gravferdsloven er disse offentlige oppgavene lagt til kirken lokalt, ved Kirkelig fellesråd, for alle innbyggere. Denne myndigheten kan etter avtale mellom Kirkelig fellesråd og kommunen, og med departementets godkjenning, overføres til kommunen. Dette er gjort i kommunene Bærum, Modum, Sandefjord, Vennesla og Gjesdal. Vi mener at kommunene må ta initiativ til en slik avtale.

3.Og for det tredje mener vi at kommunestyret må vedta at alle skoler skal praktisere aktiv påmelding til skole- og barnehagegudstjenester. Primært mener Human-Etisk Forbund at gudstjenester bør holdes utenfor skoletiden. Vi er ikke imot studiebesøk i kirken eller at familier drar på gudstjenester i fritiden. Vi mener imidlertid at religionsutøvelse og forkynnelse ikke hører hjemme i den offentlige skolen. Skolen er for alle elever, uavhengig av foreldrenes livssyn. Derfor mener vi at kommunestyrene må vedta at dersom skolene velger å delta i gudstjenester i skoletiden, så skal det være aktiv påmelding med gode og likeverdige alternativer.

Disse tre punktene vil gjøre kommunene til en mer livssynsåpen og inkluderende kommune. Vi oppfordrer alle partiene som stiller til valg å ta dette inn i sine valgprogram og ønsker godt valg!

Reidar Einarsen, leder

Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken