Til ungdommen og alle som bor i Horten

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger– Snart er det valg og DU er viktig for byen vår.

Har du tenkt over hvor viktig din valg stemme er for utviklingen i byen vår? Ofte overlater vi denne stemmen til de andre. Men det er faktisk sånn at du er den andre.

Alle er vi opptatte av de dagligdagse tingene som berører livet vårt. Enten det være seg skole, barnehage, helse, bolig og arbeid, kultur og friluftsliv og ikke minst næringsliv.

Vi i Arbeiderpartiet er også opptatt av disse sakene. Vi ønsker at du skal vokse opp i en trygg og mulighetsrettet by.

Her har du en veldig viktig oppgave. Det er din stemme som avgjør hvor pengepotten går. Vi i Arbeiderpartiet ønsker å gi like muligheter til alle uavhengig av foreldrenes ståsted og økonomiske evne.

I september er det kommunevalg og hvis du er i tvil om du kan stemme, så gjelder disse reglene:

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er mandag 9. september 2019.

Hvem kan stemme:

For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen (registrert bosatt). Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

Hvordan stemme:

Forhåndsstemme :

Visste du at du kan stemme fra og med 1. juli?

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhånds stemmeperioden(12.08 – 06.09) eller på valgdagen (09.09), kan du forhånds stemme på Rådhuset i Horten allerede fra 1. juli.

Ønsker du å forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntallsført:

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen.

Stemme på selve valgdagen 09.09.2019:

- På valgdagen er det bare mulig å stemme i din hjemkommune

- Når du skal avgi din stemme, gjør du dette ved å bruke stemmeseddelen til det partiet du ønsker å stemme på

- Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, og kan potensielt bestå av mange eller få kandidater

- Dersom du ikke er enig i rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen, er det mulig å gjøre rettelser. Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange man ønsker på listen.

Dette er noen av valgreglene (kilde valg.no) vi mener du bør vite om valgdagen for å være med å påvirke hvordan DU vil ha det i fremtiden.

Gleder oss til å bistå unge og voksne i vår vakre by –Horten .

Hilsen Arbeiderpartikandidater:

Mette Azora Arnesen, Kristine Aas Frøysa, Ole Rivelsrud og Ferial Sapienza

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags