Vi drukner i skandaler

Av

Mens de selv sitter stille og er tilskuere til raseringen av velferden og folks levekår. Statsministeren er handlingslammet og sovnet på vakt, opposisjonen gremmes – men så da?

DEL

MeningerSkatter, og avgifter har økt betraktelig, og støtteordninger til de som trenger det mest er kuttet i samme takt. Pensjonene er underregulert i fem år, som gir alle redusert kjøpekraft. De med lave pensjoner og uføre har enda mindre å leve for når viktige tilleggsstønader er sterkt redusert eller fjernet.

LES OGSÅ: Husk søknadsfrist til barnehageplass

Det går fra ille til verre. Kommuner og fylker er sammenslått under utilbørlig press. Samtidig er rammeoverføringene, særskilte overføringer og kommunenes frie midler redusert betraktelig.

I denne omgang vil vi si litt om NAV: Her er det mål og resultatstyring som er det overorda. Resultatet blir intern konkurranse mellom avdelinger, mindre brukerkontakt enn noen gang og lovverket oppfylles ikke. Faglige funderinger og individuell veiledning er en saga blått. Sosialfaglig arbeid et begrep som finnes i lærebøker, men nærmest fraværende i praksis.

Vi har full forståelse og sympati for ansattes frustrasjon, og ikke minst brukernes fortvilelse. Brukermedvirkning er kun knytta til dokumentasjon, slik at målere kan fastslå om søkeren er utafor eller innafor retten til hjelp.

Den pågående trygdeskandalen er også en konsekvens av et ensidig måle og tellesyndrom, og selvfølgelig den fraværende juridiske tolkning av et lovverk som EØS avtalen pålegger Norge og følge. Et sentralt spørsmål i NAV-saken er hvor langt tilbake man skal granske enkeltsaker for trygdede i Norge. Foreløpig er saker tilbake til 2012 i fokus, hvor 78 er uskyldig dømt. Jon Christian Elden mener alle saker helt tilbake til 1994 må gjennomgås, altså fra inngåelsen av EØS avtalen.

Regjeringen forvitrer Velferdsstaten med viten og vilje. Fattigdommen øker og verdigheten i tjenestene synker. Folks tillitt er satt på prøve og ansatte i etaten preges mer av apati enn aksjon. I Norge har vi tradisjon for evolusjon, men nå nærmer det seg behov for en strukturell og politisk revolusjon.

LES OGSÅ (+): Lokale arkitekter får ikke lenger tegne for Horten kommune: – Vi taper mot de store

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags