Spørsmål til ordføreren

Av

I et leserbrev i Gjengangeren 2. januar har ordføreren et innlegg om Hortens økonomiske utfordringer i årene fremover.

DEL

MeningerHer skriver han blant annet: «Poenget er at en kommunes fattigdom/rikdom handler om mye mer enn skatteinntekter. Utfordringen med lav inntekt må vi imidlertid ta på alvor. En mulighet er å innføre eiendomsskatt, men det ønsker ikke vi å gjøre. Vi vil heller satse på å øke skatteinngangen, blant annet gjennom å føre en næringsvennlig politikk og legge til rette for at flere skal bosette seg her.»

Vi ser hva ordføreren skriver, men hvis vi ser på attraktivitetsindikatorene 2015 – 2018 som kommunedirektøren fremhever i avsnittet «Kommunens satsningsområder i Økonomi og Handlingsplan 2020 – 2023» ser vi at attraktiviteten viser en negativ trend over siste treårsperiode for Bosteds-, Nærings- og Besøksattraktivitet.

Kan ordføreren svare på følgende: Hvilke konkrete tiltak og aktiviteter som er iverksatt for å snu denne trenden, spesielt når det gjelder bosteds- og næringsattraktivitet?

Hvordan vil dette gjøre Horten kommune i stand til å oppnå målsettingen om økte skatteinngang, som ordføreren vil satse på?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags