Nye statsrådfjes – gammel høyrepolitikk

Av

En ny regjering ble presentert på Slottsplassen fredag. Det var noen nye statsråder og noen statsråder hadde byttet plass. Det hører med å gratulere og ønske lykke til. 

DEL

MeningerMen viktigere enn personene er politikken: Dette er en svekket regjering som går fra flertall til mindretall og som skal regjere videre på samme plattform, og som skal styre videre med støtte fra et mer fristilt og hissigere Frp.

Les også (+): Niklas har ambisjoner om bli Hortens neste ordfører – men først skal han tilbake på skolebenken: – Dette er en stor mulighet

Erna Solbergs flertallsregjering ble bare ett år gammel før den gikk i oppløsning. Den følger hovedregelen for borgerlige regjeringer i etterkrigstiden - fra Borten i 71, via Willoch i 86 til Syse i 90; de faller sammen på grunn av indre motsetninger. Dette gir en ny situasjon i det politiske Norge, men til grunn for fortsettelsen ligger dette: Det borgerlige flertallet styrer videre, selv om den borgerlige flertallsregjeringen oppløses. Flertall for budsjett og ulike saker må finnes i Stortinget. Der er flertallet det samme. Siv Jensen peker på Erna Solberg som statsminister. Erna Solberg peker på Frp som sin foretrukne partner. Regjeringen vil gå til Frp for å sikre flertall, ikke minst for statsbudsjettet, «alle politiske sakers mor». Ingen andre enn Frp kan eller vil sikre høyreregjeringen flertall for statsbudsjettet.

Norge trenger en politikk for reduserte forskjeller og nye muligheter for alle. En politikk som investerer både i velferd og i arbeid og som sikrer at velferdsstaten er der for alle uavhengig av økonomi. En politikk som rydder opp der det er uorden i arbeidslivet slik at folk kan ha trygghet på jobb. En rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper nye jobber. På alle disse områdene har høyreregjeringen tatt oss i feil retning. Vår jobb er å være et konstruktivt opposisjonsparti på Stortinget - og aller viktigst, bruke dagene og månedene som kommer for å skape et nytt flertall.

På Stortinget er det vår oppgave å fortsette arbeidet for å få gjennomslag for vår politikk. På noen områder åpner det seg nye muligheter: Forhåpentlig blokkeres ikke lenger flertallet for å sikre mennesker bedre behandling gjennom endringer i bioteknologiloven. Kanskje blir det mulig å få til en mer offensiv og rettferdig klimapolitikk. Vi skal legge fram våre sosialdemokratiske forslag – om en rettferdig klimapolitikk, en politikk som sikrer at velferdsstaten er der når du trenger den, en politikk som tar hele landet i bruk, og som gir mindre forskjeller. Regjeringen er velkommen til å stemme for våre forslag.

Les også (+): Ap svarer på Høyres forslag om fritt skolevalg:– Er virkelighetsfjernt

Men en ny kurs for landet blir det ikke selv om vi skulle få gjennomslag for noe av vår politikk. Norsk politikk skal nå erfare «det ekte Frp», fristilt fra ansvar, men med makt. Det kan minne om perioden 2001-2005. Men noe er nytt. Frp kan ikke løpe fra det ansvaret de har hatt gjennom mer enn seks år. Enten det handler om samferdselsministre som har satt bompengerekorder, (sju!) justisministre som etterlater seg en justis- og beredskapssektor i ulage, eller en finansminister som har redusert skattene til de rikeste og kuttet i støtten til de mest utsatte og tvunget syke mennesker over på sosialhjelp. Noen av vår tids viktigste saker kaller på brede og samlende løsninger. Som innvandrings- og integreringspolitikken og energipolitikken.

På begge poster ga Erna Solberg ansvaret til statsråder fra Frp som valgte splittende og polariserende retorikk og satte grupper og mennesker opp mot hverandre. Erna Solberg har valgt å finne seg i mye, og det er illustrerende at det etter disse seks årene er Frp som får nok og går, og ikke Erna Solberg som setter foten ned. Det blir en annen tone i en treparti-regjering uten Frp. Til gjengjeld blir det mer av slikt fra Stortinget. Frp vil være til å kjenne igjen, uten filter. De vil være uten det politiske ansvaret. Men de vil fortsatt være en del av den politiske makten.

Vi vil få en videreføring av klassisk høyrepolitikk – med mer sentralisering, privatisering og økte forskjeller. Men det blir mindre forutsigbarhet, mer uklar kurs og mer politisk spill og spetakkel. Erna Solberg må fortsatt finne seg i mye for å unngå at regjeringen ryker.

Det er et dårlig utgangspunkt for Norge inn i 2020-tallet. I dette tiåret skal Norge kutte utslipp i en skala vi til nå ikke har vært i nærheten av, og vi skal gjøre det samtidig som vi bekjemper de økende forskjellene og skaper ny industri og nye arbeidsplasser. Vi skal ta vare på en voksende andel eldre, vi skal skape muligheter i hele landet, og vi skal trygge Norge i en urolig verden. Skal vi klare det, trenger vi en ny kurs for landet, der sterkere fellesskap, rettferdig fordeling og aktiv, grønn næringspolitikk står sentralt.

Som sagt: Da holder det ikke med endringer av regjeringen, da må stortingsflertallet endres. Den muligheten kommer i 2021. Arbeiderpartiet er klar til innsats for et nytt flertall.

Les også (+): Finn-Øyvind gjorde et unntak, og havnet her: – Dette er veldig spennende!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags