Fremtid - ikke forurensing!

Av
DEL

Leserbrev5. juni er verdens miljødag. Og forskernes dom er klar: En av de største utfordringene verden står ovenfor er klimakrisa. Skal vi unngå farlige klimaendringer som tørke, ekstremvær og flom, må vi kutte utslipp.

Da må kommuner og fylker bidra. Derfor går SVs folk til valg på mer klimavennlige lokalsamfunn, og vi vil:

• Kjøpe klimavennlig: Kommuner og fylker handler for milliarder hvert år. SV vil stille strenge miljøkrav til nye innkjøp, slik som biler, busser og båter. Da kutter vi utslipp og får utvikla nye løsninger.

• Planlegge klimavennlig: SV vil ha gode bomiljø, og legge til rette for sykkel og kollektiv i by og bygd. Vi må bo tettere, bygge boliger nær skoler og arbeidsplasser, ha flere parker og gjøre det enklere å lade elbil.

• Bygge klimavennlig: Kommuner bygger skoler, sykehjem og idrettshaller. SV vi bygge klimavennlige bygg i et hundreårsperspektiv. Vi vil ha fossilfrie anleggsplasser, og dermed få fart på utviklinga av utslippsfrie anleggsmaskiner.

• Lage klimabudsjett: Skal vi klare å kutte utslipp må vi ha en plan. SV vil at kommunene skal ha klimabudsjett med mål for hvor mye utslipp som skal kuttes, og hvilke tiltak som må til for å nå målet.

Klimaproblemet er stort, men vi løser det bit for bit. Sammen.

Horten SV

Michael Bo Bergmann

Birthe Carlsen

Børre Stabell

Katja Halvorsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags