Det ikke har vært stor forskjell i pengebruken

SVARER: – Godt samarbeid - preget av gjensidig respekt for ulike syn - er viktig for å sikre fortsatt god økonomisk styring. Det skriver ordfører Are Karlsen i sitt svar til KrF-politiker Zvonimir Vojtulek.

SVARER: – Godt samarbeid - preget av gjensidig respekt for ulike syn - er viktig for å sikre fortsatt god økonomisk styring. Det skriver ordfører Are Karlsen i sitt svar til KrF-politiker Zvonimir Vojtulek. Foto:

Av

Min gode politiske kollega Zvonimir Vojtulek kommer i Gjengangeren med ganske kraftig kritikk av de han betegner som «de røde».

DEL

MeningerHan har helt rett i at Horten kommune har en stram økonomi og må videreføre en streng økonomistyring.

Les innlegget fra Zvonimir Vojtulek her 

Jeg vil imidlertid påpeke at det ikke har vært stor forskjell i pengebruken mellom de ulike partiene denne perioden. Han har rett i at vi vedtok å bruke noe mer på Kulturkvartalet enn H/FrP/KrF. For oss var det viktig å sette bygningene i god stand før de forfalt mer. I bygningene har vi tilbudt viktige tjenester som kulturskolen, fritidstilbud til utviklingshemmede, voksenopplæring, med mer.

Vi ville også bruke omtrent to prosent mer på den nye idrettshallen, for å sikre at den passer best mulig inn i Lystlunden. På et annet område, Nordskogen skole, ville H/FrP/KrF bruke tilsvarende mer penger enn oss. Vi mente det var fornuftig å totalrenovere, mens de ønsket å rive og bygge nytt.

Det er også små forskjeller på pengebruken i forslagene til budsjett for 2019. H/FrP/KrF foreslår å redusere investeringene til Horten som sykkelby med omtrent to millioner, men de velger samtidig å bruke noen millioner mer fra oppsparte midler (disposisjonsfond) til drift. Innenfor alle kommunalområdene er det imidlertid mindre enn en halv prosent forskjell på budsjettforslagene.

Den største forskjellen ligger sannsynligvis ikke i pengebruken, men i forslagene til hvordan vi skal drive ulike tjenester. H/FrP/KrF foreslår for eksempel mer privatisering av helsetjenester, mens vi mener offentlig tjenester er mer forutsigbare og like effektive.

Samlet sett har det de siste tre årene vært minimale forskjeller i pengebruken, og «begge sider» har vært like forsvarlige. Den viktigste indikatoren på den økonomiske styringen er uansett de resultatene vi oppnår. Det to hele årene vi har styrt har vi hatt svært positive resultater, med netto driftsresultat på henholdsvis 53 og 42 millioner kroner. I løpet av få år har vi nesten doblet kommunens økonomiske reserver (disposisjonsfond). Dette er svært viktig for å kunne håndtere fremtidige pensjonsutgifter og renteøkninger.

Jeg håper vi alle vil fortsette å jobbe sammen for å videreføre denne utviklingen, uten å konstruere større forskjeller enn det som faktisk finnes. Nå tror jeg de fleste tar juleferie fra den politiske debatten, så skal vi alle jobbe godt sammen I 2019. Godt samarbeid - preget av gjensidig respekt for ulike syn - er viktig for å sikre fortsatt god økonomisk styring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags