Et universelt utformet samfunn er et bedre samfunn for alle!

Av
DEL

LeserbrevHorten SV tar utestengingen av funksjonshemmede på alvor. I et rettferdig samfunn skal alle ha like muligheter til å leve frie og selvstendige liv. Horten SV vil bekjempe alle former for diskriminering, inkludert diskriminering som er basert på funksjonsevne.

Horten SV vil at all infrastruktur og alle offentlige rom skal være tilgjengelige for absolutt alle. I Horten er det fortsatt altfor mange kafeer og utesteder som ikke er tilgjengelig for forflytningshemmede. Tilgjengelighet er et krav i alle nybygg, og det er vel og bra, men hva med oppgradering av tilgjengelighet på eksisterende bygg? Vi i Horten SV mener at det er minst like viktig å ordne opp i dette i eksisterende bygg også.

SV sentralt har bedt regjeringen blant annet komme med forslag om et mer forpliktende regelverk for universell utforming av eksisterende bygg. Vi vil at mennesker med utviklingshemning sikres frihet, selvbestemmelse og deltagelse i samfunn og arbeidsliv.

Vi vil aktivt jobbe for tiltak mot diskriminering, og ulike former for sosial ekskludering i skole, arbeid og andre arenaer i Horten ellers.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags