Får vi uttale oss om en helhetlig utvikling på Langgrunn, Eikestrand og Rørestrand?

Av

Høyre ser at kreative og handlekraftige investorer ønsker å satse på nyskapende aktivitet i området Rørestrand – Langgrunn.

DEL

MeningerInterpellasjon til ordfører i kommunestyret 26. februar: Gjennom år har mange i Horten ønsket mer aktivitet og fornyelse. Høyre merker seg at ordføreren i Gjengangeren torsdag 9. januar sier følgende «Dette er veldig spennende planer. Hele området fra Åsgårdstrand med Munch, via Noatun på Langgrunn til campingen på Rørestrand har et veldig stort potensiale til å trekke til seg folk. Vi ønsker å spille på lag med dem som har ideer, for å se hva vi kan få til samtidig som vi bevarer de viktige friområdene.» Godt sagt ordfører, dette er noe Høyre støtter varmt.

Les også (+): Dette sier ordføreren om Rørestrand-planene

Videre står det i samme svar fra ordføreren at kommunen må få noe mer konkret på bordet før han kan si noe mer. Ordfører, Høyre er kjent med at det jobbes med konkrete planer og vi er kjent med at investorene har kontaktet Arbeiderpartiet og ordføreren med mer konkret innhold. Høyre mener det er spennende forslag fra seriøse investorer og at Horten kommune må følge dette opp nettopp på den måten ordføreren la opp til i Gjengangeren 9. januar, spille på lag. Hortens innbyggere må kunne forvente at alle steiner snus og alle muligheter sjekkes ut før kommunestyret fatter beslutninger som bidrar til at disse mulige planene kan realiseres, eller skrinlegges.

Eiendomsutviklerne må kunne forvente at kommunen fatter beslutninger på et best mulig kunnskapsgrunnlag. Området fra Rørestrand til Vikinghallen er et veldig stort område. Ordfører, innenfor dette området er det nå flere aktører som jobber konkret med planer for utvikling, en utvikling Høyre mener Hortens innbyggere heier på. Også Horten kommune har viktige eiendommer i dette området, eiendommer som kommunestyret tidligere har besluttet å sette av til utvikling av nytt teknisk anlegg.

Les også (+): Legger 50 millioner i nytt bygg: – Vi gjør dette for å sikre driften i Horten

For å kunne lykkes, for å kunne få til mest mulig positiv utvikling, for å kunne si at vi har gjort det vi kunne for å realisere spennende planer – så må vi evne å se de foreslåtte planer inn i en helhet i en ellers veldig spennende utvikling blant annet på Langgrunn. Det berettiger følgende spørsmål ordfører;

1. Vil ordføreren legge frem en sak hvor kommunestyret får mulighet til å uttale seg om en helhetlig utvikling på Langgrunn/Eikestrand/Rørestrand?

2. Dersom ordføreren vil stå bak sitt eget svar i Gjengangeren 9. januar, Vi ønsker å spille på lag med dem som har ideer, for å se hva vi kan få til samtidig som vi bevarer de viktige friområdene» vil han da ta initiativ til at kommunestyret får definere omfanget av kommunens utbygging av teknisk anlegg på Langgrunn slik at det allerede nå analyseres hvor stor tomt kommunen selv faktisk trenger?

3. Vil ordføreren gå i dialog med alle andre brukere og utviklere av det aktuelle området inklusive redningsselskapet for å sjekke ut hvilke muligheter for helhetlige løsninger som i fellesskap kan utmeisles?

4. Vil ordføreren legge frem en sak om Horten kommunes oppfølging av fylkeskommunens store satsing på Vikingattraktivitet sett i sammenheng med de forslagene som nå fremmes for utvikling i nærområdet fra vikinghallen til Rørestrand.

Les også (+): Overtok store arealer på Langgrunn – dette er planene for RS Noatun

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags