Brunstad Kristelige Menighet Horten: – Vi vil ikke finne oss i å bli hetset fordi vi har mange medlemmer som faktisk ønsker å bidra med frivillig innsats

PER ØSTERN: – Gjengangeren viser ved dagens oppslag total mangel på respekt for frivillig innsats i Norge, mener forstanderen i BKM Horten.

PER ØSTERN: – Gjengangeren viser ved dagens oppslag total mangel på respekt for frivillig innsats i Norge, mener forstanderen i BKM Horten. Foto:

Av

Vi viser til oppslag i Gjengangeren 24. oktober, der avisen i fete typer siterer Arbeidstilsynet som visstnok mener at vår menighet bryter lover og regler.

DEL

MeningerBKM Horten har forsøkt å opptre ryddig ved å la de ansvarlige for de aktuelle selskaper uttale seg i prosessen. Når nå både Gjengangeren og Arbeidstilsynet drar menigheten inn i debatten i media allerede før det er fattet vedtak i saken, ser vi oss nødt til å komme på banen fra menighetens side og slå et slag for frivilligheten.

LES SAKEN DET VISES TIL HER (KREVER ABONNEMENT)

Gjengangeren viser ved dagens oppslag total mangel på respekt for frivillig innsats i Norge. Lovverket på området for frivillig innsats er ikke alltid klart, og vi er av dem som har brukt store ressurser på å finne ut av lovverket, og sikre at vi følger gjeldende lover og regler. Likevel blir vi nå altså anklaget for lovbrudd, og det til og med før selskapene har fått anledning til å svare Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynets innstilling i denne saken kan få store konsekvenser for frivilligheten i Norge. Det er mange hundre tusen entusiastiske frivillige som legger ned tusenvis av timer for gode formål hvert år. Mange av disse er avhengige av å organisere seg, ha oversikt over deltakelse, ha gode systemer og så videre. Dette kom for eksempel tydelig fram på Topplederkonferansen i Frivillighet Norge i februar i år, der hovedtema var frivillighet i et digitalt samfunn. Er det å bruke en (J)app virkelig et tegn på at man er en lovbryter i 2018?

Ser man bak de fete overskriftene er de enkle fakta at selskapene som er omtalt har fått varsel fra Arbeidstilsynet med en frist til å svare på henvendelsen. Selskapene mener at de har gjort alt som med rimelighet kan forventes av dem for å holde seg godt innenfor lovverket, og forholder seg til den saksbehandlingen som samfunnet har lagt opp til, uten å drive saksbehandling gjennom media. For min del vil jeg tro at dersom noe som helst er gjort feil i forbindelse med deres virksomhet, vil de med glede rette opp i det.

Men vi i BKM Horten vil ikke finne oss i å bli hetset fordi vi har mange medlemmer som faktisk ønsker å bidra med frivillig innsats til gode formål på sin fritid. Vi driver et omfattende og positivt arbeid for barn og ungdom, alt finansiert og organisert ved frivillig innsats. Alle frivillige organisasjoner som driver med arbeid for barn og ungdom vet at det koster penger. Dette burde ikke være vanskelig å forstå, heller ikke for Gjengangeren som i sin artikkel velger en vinkling og ordbruk som ikke kan oppfattes som annet enn nedlatende og overfor medlemmene i BKM Horten som ønsker å bruke deler av sin fritid til å gjøre noe positivt for andre.

Vi har respekt for at Arbeidstilsynet har en viktig oppgave i samfunnet, og det ligger i vårt verdigrunnlag å være gode samfunnsborgere som følger gjeldende lover og regler. Men vi ønsker å minne om at det ikke er så lenge siden Arbeidstilsynet, ved nettopp Regionsdirektør Arve Semb Christoffersen, gikk høyt ut og beskyldte Sandefjord-selskapet Fjordteam AS i sterke ordelag. De som fulgte saken vet at det endte med brutalt mageplask for Arbeidstilsynet, og det viste seg at det var de selv som hadde tolket lover og regler feil.

Arbeids- og sosialdepartementet satte hele vedtaket til side, og konkluderte med at det var de frivillige dugnadsarbeiderne i Fjordteam AS som hadde riktig lovforståelse. Vi etterlyser nå en erkjennelse fra Arbeidstilsynet på at de påførte store kostnader på det lille dugnadsselskapet, når det viste seg at de selv faktisk ikke hadde satt seg tilstrekkelig inn i lover og regler.

Når de samme personene som gikk på et dundrende nederlag i Fjordteam-saken nå går løs på selskapene som er eid av BKM Horten, håper vi ikke det er vikarierende motiver som ligger bak. Er det slik at det er blitt et problem for samfunnet at noen yter frivillig innsats? Eller ønsker vi å stimulere til at de som ønsker det kan bidra til en positiv verdiskapning på sin fritid?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags