Åpent brev til hovedutvalg for bygg, regulering og næring

Foto:

Av

Alf Henriksen hiver seg inn i debatten om eiendommen «Snippen» i Aschehougsgate 15

DEL

MeningerPå eiendommen «Snippen» i Aschehougsgate 15 har det siden 1933 stått en halvannen etasjes enebolig på 105 kvm med to soverom. Et vakker lite hus i en velstelt hage - med flott utsikt over Indre Havn og Oslofjorden.

I juli 2017 ble huset lagt ut til salg og det ble sendt søknad om å rive huset og erstatte det med en stor, uformelig firemannsbolig – som med sin brutale arkitektur og høye utnyttelsesgrad ville bryte totalt med den lokalt etablerte boligstruktur. Et bygg hvor alle visuelle kvaliteter var fullstendig tilsidesatt for å utnytte tomtens kapasitet maksimalt. Et prosjekt, som med sin aggressive arkitektur ville kunne ødelegge det vakre og verdifulle boligområdet, som det har tatt generasjoner å etablere.

Saken om realisering av slikt bygg ble avvist av alle partier (unntatt Høyre) i hovedutvalgets møte 10.04, men i hovedutvalgets møte 11.09 snudde Ap og sikret flertall for bygging av en tremannsbolig, uten at byggets volum eller høyde var redusert i forhold til den avslåtte firemannsboligen!

Ap og Høyres flertallsvedtak er i strid med formannskapets enstemmige vedtak av 06.02.18 om at administrasjonens arbeid med bevaring av hagebyen Horten skal tas med i vurderingen av fremtidige plan- og byggesaker - og flertallsvedtaket bryter med administrasjonens forslag til rullering av kommuneplanens arealdel, hvor store deler av arealene rundt Åsen blir en del av det nye området som blir definert som hagebyen Horten.

Naboene i Aschehougsgate 13, 13a, 16, 17, 18 og 19 og deres advokat har påklaget riving av eksisterende enebolig og oppføring av ny tremannsbolig til fylkesmannen, idet de mener at saksbehandlingen er uriktig, at tiltaket det er gitt rammetillatelse for, er i strid med kommuneplanens arealdel, plan og bygningslovens bestemmelser og formannskapets vedtak av 06.02.18 om hagebyen Horten – og de påklager at det kan være riktig å godkjenne bygging av en tremannsbolig, som ikke avviker fra den avslåtte firemannsboligen på noen av de punktene som av kommunen ble fremholdt som vesentlige ved avslaget på firemannsboligen, et avslag som ble stadfestet av hovedutvalget og fylkesmannen!

Etter vår mening må det fortsatt satses på fortetting i Horten, men dette må gjøres slik at vi beholder særpreget som grønn hageby. Vi må ta vare på de grønne lungene og beholde de private hagene som en viktig del av kommunens grøntstruktur. Fortetting bør skje på grå arealer og ved å bygge tettere i sentrumskjernen.

Hovedutvalgets flertallsvedtak av 11.09.2018 må nå oppheves i - fordi det bryter med vedtatte prinsipper om bevaring av hagebyen Horten og fordi bygningen med sin brutale arkitektur og høye utnyttelsesgrad vil være et uønsket fremmedelement i det vakre og verdifulle boligområdet, som det har tatt generasjoner å etablere.

Alf Henriksen, Rødt Horten

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags