Hvorfor trur dere så villig vekk på det departementet og NAV-ledelsen forteller dere?

SKANDALE: NAV er i hardt vær etter at flere tusen brukere har blitt ofre for altfor streng tolking av regelverk. Innsenderen krever opprydding straks (Illustrasjonsfoto).

SKANDALE: NAV er i hardt vær etter at flere tusen brukere har blitt ofre for altfor streng tolking av regelverk. Innsenderen krever opprydding straks (Illustrasjonsfoto).

Av

Norge er av de flinkeste i klassen til å følge opp EØS-regler og lover. Derfor er det påfallende at akkurat i NAV-skandalesaken har Staten prøvd å «lure seg unna».

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er neppe tilfeldig. Høyre og FrP har notorisk prøvd å unngå det de kaller «trygdeeksport». I NAV-saken har FrP fått med seg Høyre på å bruke det såkalte «handlingsrommet» til å prøve å unngå EØS-regelverkets påbud om «fri flyt av personer» – en av de fire «frihetene» som er selve fundamentet i EUs indre marked. Stortinget behandla dette i 2017.

LES OGSÅ (+): Flere tusen i Horten kan bli rammet av NAV-endringen. Gjelder det deg?

SV og SP advarte – mot døve ører. Vi sa at fri flyt er en bærebjelke i EØS, og at det ikke kan gis unntak for folk som mottar trygdeytelser og oppholder seg i et annet EØS-land. Flertallet, EØS-tilhengerne. ville ikke høre. Flertallet – Høyre, AP, FrP, Venstre og KrF – bærer derfor et medansvar for at en rekke nordmenn er uskyldig dømt og til og med fengsla for såkalt «trygdemisbruk». Andre har måttet betale tilbake flere hundre tusen kroner, noen har mista alt de eide. Minst 2.400 har blitt feilbehandla. Skandalen er komplett. Og den er politisk. Skapt av EØS-tilhengere som ikke aksepterer EØS-avtalens grunnvilkår, enda de blir det forklart og fortalt.

Så er det interessant at den øvrige eliten i samfunnet, blant dommere, advokatstand, media og så videre kjøpte den fortellinga som Regjeringa og stortingsflertallet ga dem: Vi kan opprettholde et forbud mot utenlandsopphold for folk som oppebærer AAP, sjukepenger, pleiepenger, dagpenger og så videre på tross av EU-lovgivninga.

Nå etterlyses den kritiske sansen hos den samme eliten; Hvorfor trur dere så villig vekk på det departementet og NAV-ledelsen forteller dere? Hvorfor foretok dere ingen kritisk gransking av dette sjøl? Til og med da Trygderetten avviste Regjeringas og NAVs forståelse av EU-retten, fortsatte praksisen, og ingen spørsmål ble stilt.

Hvorfor det? Fordi sakene bare rammet vanlige folk, småkårsfolk og fattigfolk? Hadde elitene sjøl blitt ramma skulle du sett på oppstyr, advokater og rettssaker! Vi har fått demonstrert klassesamfunnets grunnleggende karakter i denne saka. Det er ikke vakkert. Folk som egentlig hadde retten på sin side ble overtalt (av politi, advokater, dommere) til å tilstå, for ellers ville saken trekke ut og bli kostbar, og de ville måttet betale. Det er klassejus, som Audun Lysbakken sa det i Stortinget.

Nå må staten gjøre opp for seg – raskt! Folk må få tilbake pengene sine, dommer må oppheves, folk må få skriftlige unnskyldninger, og erstatninger. Så bør NAV omorganiseres, og ledelsen bør skiftes ut .De har demonstrert sin inkompetanse for all verden. En kommisjon må søke å finne hele sannheten om det som har skjedd. Den må sammensettes sånn at det ikke kan være tvil om dens upartiskhet – medlemmene må ikke ha egeninteresser å forsvare.

Deretter må det politiske ansvaret klargjøres. Det er lave odds på at statsråd Haugli blir neste ut av regjeringskontorene. Men egentlig burde hele EØS-tilhengerskaren i samfunnet gjøre avbikt og tilstå: Jo, vi har skapt et lydrike under EU. Sjølråderetten det norske folk valgte i 1972 og 1994 blir undergravd av EU hver eneste dag gjennom EØS-avtalen.

Eller som jusprofessor Mads Andenæs sier det i Klassekampen 5. november 2019: «Handlingsrommet i EØS er en illusjon». Den illusjonen bør de fleste nå ha kvitta seg med etter at NAV-skandalen har åpna øynene våre og satt skapet på plass:

I dette rommer er det EU som bestemmer!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken