– Må dyrebar natur i Adalskogen vike for at Bakkenteigen skal fungere som universitet?

BAKKENTEIGEN: – Det er vanskelig å begripe at det lønner seg å bygge en vei gjennom dyrebare Adalskogen, mellom rv19 og Campus, skriver innsenderen.

BAKKENTEIGEN: – Det er vanskelig å begripe at det lønner seg å bygge en vei gjennom dyrebare Adalskogen, mellom rv19 og Campus, skriver innsenderen. Foto:

Av

Horten kommune er igang med å lage planforslag for Campus Vestfold.

DEL

LeserbrevDet er vanskelig å begripe at det lønner seg å bygge en vei gjennom dyrebare Adalskogen, mellom rv19 og Campus.

Uansett hvordan man vrir og vender på det, medfører anleggsarbeid store naturinngrep. Dette prosjektet gjelder, som kommunen selv påpeker, et område med store naturverdier.

Vi lever i en tid hvor naturen er i krise. All natur som forsvinner, forsvinner i et lokalmiljø et sted på kloden. Det er usolidarisk mot skapninger som lever der, og det er farlig for vår egen eksistens. Dette påpekes med stadig større alvor av forskere, av FN og nylig av WHO i forbindelse med koronakrisen.

Mellom togstasjonen og Campus er det allerede bilvei, samt en trygg gang- og sykkelsti.

Det er enorme og uerstattelige verdier som skal utslettes, for å spare noen få minutter.

Jeg studerer selv på Bakkenteigen. Forelesere og studenter som kommer reisende med tog fra Oslo eller sørfra, reagerer på manglende busstilbud, overhodet ikke på at reisen er fem minutter for lang!

Hyppige bussavganger, utlån av bysykler og el-sparkesykler løser problemet med å frakte folk mellom tog og campus.

Å si nei til noe, er å si ja til noe annet! Naturområdet i umiddelbar nærhet til Campus har høy rekreasjonsverdi, og kan bedre arbeidshelsen til både ansatte og studenter. Stillheten der er sjelden vare. Verdien vil imidlertid bli sterkt redusert dersom en bilvei kommer tett innpå.

Hvis man anerkjenner naturens verdi, er det for kostbart å bygge en vei som har så liten mening. Når det gjelder beredskap, må dette kunne løses uten å øke sårbarheten vår på andre måter, gjennom ødeleggelser av naturen som vi er så avhengige av.

Vi som bor på Borre ønsker ikke å bli omringet av trafikkert vei. En vei blir et hinder mellom oss og skogen. Først og fremst er det feil å ødelegge natur for et slikt formål i 2020, med alt det vi nå vet om naturkrisen. En innbygger her kaller prosjektet for et overgrep. Slike inngrep i et nærmiljø skaper uhelse.

Hvis vi vil være moderne og fremtidsrettet, bygger vi ikke ned natur. Vi tar vare på den, og finner andre løsninger som er mer i takt med befolkning, nærmiljø og naturverdier. Uten natur dør vi. Dette må alle med makt forstå snarest.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags