Havnedebatten starter i feil ende

Av
DEL

MeningerI det siste er det vekket et sterkt engasjement for Horten havn. I seg selv er dette positivt, selv om«de mange» ser ut til å forbli tause. Utviklingen i Horten havn er viktig for ALLE i Horten, og det er god grunn til å heie på en riktig utvikling av vår største mulighet, nettopp arealene langs vår bynære kyst.

Det enkleste i verden er å være mot noe. Det krever egentlig relativt lite og ofte overlater man, ved å si nei, til andre å løse de store utfordringene f.eks. Horten har. Lesere av lokalavisen kan ikke haunngått å merke seg at økonomien igjen er anstrengt. Nylig fikk vi vite at vi har nedgang i folketalletog at antallet eldre øker, og vil fortsette å øke fremover.

Vi har allerede inngående kunnskap om at Hortens skatteinngang ligger under landsgjennomsnittet, om at arbeidsledigheten her er høyere enn Vestfold- og landsgjennomsnittet, at vi har mange på offentlige stønadsordninger. Disse tydelige fakta krever at vi i Horten jobber enda hardere for å sikre de arbeidsplassene vi har. Ta aldri våre flotte bedrifter for gitt, de må sikres vilkår for fortsatt drift, og aller helst vekst. Disse tydelige fakta krever at vi treffer gode fremtidsrettede vedtak hvor vekst må være et mål. Vi trenger flere arbeidsplasser og vi trenger flere bedrifter.

I Horten kommune, en veldig liten kommune arealmessig, er det kun 19% av arealene vi har en mulighet til å bygge på. De fleste er vel enig i at det aller meste av marka må ligge urørt, vi er vel enige i at hagebyen er viktig, at Åsgårdstrand er sårbar for større utvikling. Vi ser at grønne lunger er viktige for folk flest, at Karljohansvern er et spesielt område hvor hensyn må tas.

Det er mange flere områder som kunne vært nevnt, men jeg stopper der – leserne har trolig tatt poenget om at jeg er på lag med de som ønsker å sikre det som MÅ vernes.

Når det er sagt, så er jeg opptatt av at vi dermed må tørre å utvikle de områdene som kan gi oss fordeler fremover. Horten havn er et av disse områdene. Gjort riktig kan disse arealene sikre oss nye skattebetalere og nye arbeidsplasser. Riktig utvikling av arealene her kan gjøre Horten til en mer attraktiv by. Gjort riktig kan havnearealene bidra til at byen blomstrer og at handelen øker og butikkene overlever.

For noen få år siden gjorde Jens Stoltenberg et godt forsøk på å illustrere (han tegnet) FNs klimapanels tiltak i klimadebatten. Hans illustrasjoner er enkle (tegning er nok ikke hans sterkeste side,) men likevel informative.

Klimapanelets råd til politikerne er å bygge tett – der det er mulig. Ved å bygge tett vil man redusere utslipp, man vil redusere energiforbruket, man vil sikre smarte løsninger f.eks. med kollektivtransport og man vil sikre gode løsninger for håndtering av avfall.

I Horten ville alle disse punktene bidra positivt og samtidig gjøre Horten til en attraktiv by. Med kun 19% arealer tilgjengelig for utbygging er det også tvingende nødvendig - å utnytte de mulighetene vi har.

Hortens politikere har vedtatt å sende havneutviklingssaken ut på høring. Det fortjener ros! Alle som har meninger om hvordan vi kan sikre at Horten utvikles positivt, at vi tar vare på mulighetene, at vi sikrer attraktivitet, at vi legger til rette for vekst, at vi forsøker å skape flere arbeidsplasser, at vi forsøker å øke skatteinngangen (som igjen er eneste måten å trygge et godt nivå på våre offentlige tjenester) og at vi skaper en dynamisk by, bør engasjere seg og spille inn gode forslag. I dagens opphetede debatt er det nærmest kun de som sier nei som er synlige, det er de som hever stemmen.

Jeg tror faktisk at det er mange som bl.a. ser at vi ikke kan ta våre bedrifter for gitt, men heller jobbe aktivt for å bidra til at de blir.

Det bør være en målsetting at den nye byen bidrar til at flere bedrifter etableres i Horten, at nye arbeidsplasser skapes. Derfor heier jeg på utvikling i Horten havn og vil at vi ser mulighetene før begrensningene. Flere bør delta i debatten, også de som er for noe.

En debatt om utvikling av byen bør starte med hvilke muligheter vi har. Det krever mot fremme nye forslag, det krever mye av de som vil utvikle Horten til en enda mer attraktiv by. Men det store spørsmålet bør ikke være 4 eller 6 etasjer, det bør være hva vi kan få til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags