Det har i hvert fall vi hørt.

For eksempel etter Vestfold-mesterskapet i ølbrygging i Gildehallen ved Midgard på Borre i fjor. Det var gratis buss etterpå, og tønsbergenserne ble dobbelt overrasket. Først over at bussen ikke automatisk gikk sørover, de er vel bortskjemt i fylkeshovedstaden. Dernest ble de overrasket –positivt- over hva Hortens uteliv hadde å tilby. Det var ikke som de hadde hørt, fortalte de.

Det tar tid å bygge selvbilde og ry. Vi har flere ganger de siste årene uttrykt glede og håp over den positive utviklingen i ute-Horten, og utviklingen fortsetter. Det er kunst og kultur, festivaler og konserter –og nye etableringer. Selvbildet er styrket. Sett utenfra, for eksempel fra bryggekanten i Tønsberg, vil fortsatt mange si at Hortens uteliv ikke er verdt turen. Men noen ølglade karer vil altså hevde det motsatte.

Apropos øl; studenter er viktige. Politikere og næringsliv vil ha dem hit. Og nå får de det. Nygamle Lace og Paviljongen i Storgata samt Redningen Scene som er under bygging i havna, blir samlingssted for Vestfold-studentene fra 1. februar. Fram til nå har Vestfold Studentsamfunn og deres 600 medlemmer orientert seg mot Tønsberg.

Vi skal ikke dvele mye ved historien. Bare minnes de studentintervjuene vi har gjort de siste årene, hvor tonen har vært en annen.

 

Horten er Vestfolds høyskole-kommune og studentby, den har utviklet seg i den retningen lenge. Blant annet er det bygget flere studentboliger her, flere er under oppføring. Horten er der klart flest studenter bor. Nå tenker de også selv at det er naturlig å rette skoene mot bysentrum på fritida. Det er en gledelig utvikling og en fjær i hatten for mange som har jobbet for å lage en bedre studentby.

Det er godt for den videre utviklingen av studentbyen Horten at flertallet av politikerne og utelivsbransjen nå er enige om å legge til rette for en time lenger skjenking i Horten i sommersesongen. En liten nattetime ekstra har vært argumentet til mange studenter for å velge Horten bort til fordel for nettopp Tønsberg.

Utelivsbransjen har presset på for å få skjenkeutvidelsen, i første omgang som et prøveprosjekt. De lyktes ikke forrige gang. Argumentet er å bygge opp kultur- og festivalbyen, men det er også en kjensgjerning at den ekstra skjenketimen gir større inntekter. Motargumentene er de samme som sist, og de skal ikke avfeies. Mer drikking gir mer fyll og økt fare for uhell og bråk. Det blir viktig å holde tett og god kustus gjennom skjenkekontroll og ordensvakter.

Forskriftsendringen er på vei. Studentene er på vei. Noen finner sine livspartnere i sene nattetimer i Horten, blir boende og gir skatteinntekter og bringer barn til oppvekstsektoren. Andre tar med seg Horten-historiene til andre steder, byer og land. De kan bli gode ambassadører for oss. Vi skriver selv historien om Horten og har ansvar for å få studentene til å føle seg velkomne.

Ikke bare ved bardisken, men der også.

...en fjær i hatten for mange som har jobbet for å lage en bedre studentby.